Realisatie Stad Aardgasvrij stap dichterbij

Foto: PR Gemeente Goeree-Overflakkee

Negen verschillende partijen ondertekenden 16 juli een samenwerking voor de realisering van Stad Aardgasvrij – Hydrogen City.

De komende tijd onderzoeken of Stad aan ’t Haringvliet de overstap kan maken naar groene waterstof. Er is wel een belangrijke voorwaarde. Het waterstof moet niet duurder zijn dan aardgas.

Intentieovereenkomst

De intentieovereenkomst is ondertekend door maar liefst negen partijen. Dat waren Coöperatie Deltawind, Eneco, Gasunie, Greenpoint Group, Hygro, Oost West Wonen, de provincie Zuid-Holland, Stedin en de gemeente Goeree-Overflakkee. Tijdens een feestelijk moment is de overeenkomst aangeboden aan inwoners van het dorp.

Betrokken inwoners

Stad Aardgasvrij is een initiatief van vijftien inwoners van Stad aan ’t Haringvliet. Deze groep is de afgelopen tijd aan de gang gegaan met de vragen die leven over groene waterstof. Wat betekent de overstap bijvoorbeeld voor de aanschaf van een andere ketel? Hoe zit het met de overstap naar een andere energieleverancier? En wat zijn de kosten, veiligheid en de noodzaak tot het verduurzamen van de woning?

Op die vragen is inmiddels een antwoord gegeven. Dit is gecommuniceerd via nieuwsbrieven, informatiemarkten, huisbezoeken, workshops en de website www.stadaardgasvrij.nl. Uiteraard blijven vrijwilligers werken aan de informatievoorziening. Voor de komende maanden staan er de nodige vervolgacties gepland. Alles rondom het verduurzamen van woningen.

Samenwerking

De ondertekening van de verklaring betekent een grote stap in de groei naar een stevige projectorganisatie. Elke partij heeft een eigen rol in de komende onderzoeksperiode. Zo gaat Stedin kijken of het bestaande gasnet ingezet kan worden voor het transport van waterstof. Maar ook hoe dat veilig en zonder compromissen gedaan kan worden.

Deltawind kijkt naar de mogelijkheid van het inzetten van een waterstof windturbine. Dat is een bestaande windmolen die waterstof produceert. Daarnaast gaat Oost West Wonen zich richten op het verduurzamen van de woningen. Op deze manier vullen de partijen elkaar goed aan.

Urgente opgave

Op Goeree-Overflakkee wordt meer elektriciteit geproduceerd dan verbruikt. Daardoor is de productie van groene waterstof ook haalbaar. Voor de leveringszekerheid wordt vanuit een tweede locatie waterstof geproduceerd op het energiepark. Dat wordt gedaan door de Greenpoint Group. Gasunie, Stedin en producenten werken samen aan definitief een basisontwerp. Deze is opgesteld bij het indienen van de aanvraag voor financiële bijdrage.

De provincie ondersteunt het project via het H2GO programma.“De energietransitie is een grote, urgente opgave, dus moeten wij er vol mee aan de slag. Uitproberen, kijken wat werkt en wat niet en daarvan leren. Goed dus dat de gemeente dit nu gaat doen. Uiteraard samen met inwoners,” zegt Berend Potjer. Hij is gedeputeerde energie van de provincie.

Draagvlak

Voor de gemeente is draagvlak onder de inwoners cruciaal. “Alles valt of staat met de betrokkenheid van de inwoners,” stelt wethouder Tea Both-Verhoeven. “Het is mooi om dit initiatief in een behoorlijk snel tempo zich te zien ontwikkelen. We zien dat veel inwoners zich erachter scharen, meewerken en meedenken. Er is nog veel werk te verrichten, maar tegelijkertijd worden er ook mooie – én grote – stappen vooruit gezet.”

Cookieinstellingen