SGP: Neem de zorgen over het nieuwe 5G serieus

Foto: Afbeelding van mohamed Hassan via Pixabay

De eilandelijke fractie van de SGP benadrukt dat de zorgen over het nieuwe 5G serieus genomen moeten worden.

Persbericht SGP Goeree-Overflakkee

In de raadsvergadering van 28 mei werd door VKGO en Groep Jan Zwerus een motie ingediend over 5G. Dit is een nieuwe standaard voor snellere mobiele communicatie. In zijn bijdrage over deze motie benadrukte SGP-raadslid Herweijer zijn zorgen over de risico’s. “Terecht stelt de motie dat er veel zorgen leven over 5G. We zijn het met de indieners van de motie eens dat die zorgen serieus genomen moeten worden.”

Aanvraag onderzoek

Herweijer wees de raad erop dat SGP-kamerlid Stoffer vorig jaar het RIVM en de Gezondheidsraad heeft gevraagd om een onderzoek. “Het RIVM heeft onderzoek gedaan. De gezondheidsraad verwacht eind juli met onderzoeksresultaten te komen. Die resultaten kunnen worden betrokken bij de behandeling van een verwachte wijziging van de Telecommunicatiewet. Dat is dan ook war de motie over gaat. De SGP kan zich dan ook vinden in het verzoek om in een brief aan de Tweede Kamer en de staatssecretaris aan te dringen op een gedegen bespreking van het advies van de Gezondheidsraad.”

Motie

Er werd een suggestie gedaan om de motie aan te passen. Toch werd deze ongewijzigd in stemming gebracht. Daar kon de SGP geen steun aan geven. In de motie werd het college opgeroepen de komst van 5G op het eiland tegen te houden. Dat gaat de SGP te ver.

“Daarmee wordt het college eigenlijk opgeroepen om tegen landelijke wetgeving in te gaan,” vindt de SGP. “De zorgen over 5G hebben bij de landelijke overheid alle aandacht. Er vinden ook diverse onderzoeken en continue metingen plaats. Ook heeft de landelijke overheid aangegeven dat de blootstellingslimieten voor straling zullen worden aangepast. Mits de huidige limieten toch gezondheidsrisico’s opleveren. Dat stond deze week nog in een rechterlijke uitspraak over 5G. Onder deze omstandigheden zien wij geen ruimte om tegen landelijke regelgeving in te gaan.”