PvdA gaat vragen stellen in de raad

Foto: Sam Fish

Op dinsdagavond 19 mei had de lokale PvdA-fractie haar maandelijkse digitale inloopavond. Bij deze inloopavond ben jij degene die de onderwerpen aandraagt.

Persbericht PvdA Goeree-Overflakkee

Een bezorgde burger en actieve vrijwilliger vroeg aandacht voor bewoners die tussen wal en schip dreigen te vallen. Bijvoorbeeld degene die door het wegvallen van inkomsten de huur niet meer kunnen betalen. Of mensen die niet voldoen aan de criteria voor de voedselbank, maar het wel nodig hebben. Verder gaat het om gezinnen die vanwege het thuiswerken ernstige belemmeringen ervaren in hun functioneren.

Raadvragen

De fractie gaat zich via raadvragen inzetten om het college uit te nodigen scherper inzicht te krijgen in dit vraagstuk. Ook gaat er gekeken worden welke aanvullende maatregelen er nodig zijn. Verder beschikt de PvdA over een ombudsteam waar inwoners met hun vragen terecht kunnen.

Inloopavond

Wil je ook meedoen aan de digitale inloopavond? Houdt dan de Facebookpagina van PvdAGO in de gaten. De volgende inloop staat gepland voor 16 juni om 19.30 uur.