Waterstofbussen gaan niet tanken in Oude-Tonge

Foto: Sam Fish

De SGP-fractie van Goeree-Overflakkee is teleurgesteld in de provincie. Zij willen de waterstofbussen niet laten tanken in Oude-Tonge.

Persbericht SGP Goeree-Overflakkee

De partij stelde onlangs vragen aan het college naar aanleiding van berichten in de media. Er werd namelijk gemeld dat 20 bestelde waterstofbussen gaan tanken in Heinenoord. De provincie Zuid-Holland was één van de partijen die in 2017 (zie foto) het ‘waterstofakkoord’ H2GO heeft ondertekend. Daarom ging de fractie er vanuit dat de provincie als eerste naar Goeree-Overflakkee zou kijken voor het project.

Daar komt ook nog eens bij dat er al jaren wordt gewerkt aan een groen waterstoftankstation in Oude-Tonge.

Vragen

De partij stelde daarom vragen aan het college en de provincie heeft daarom geantwoord. Daaruit blijkt dat de provincie eind 2019 een tender startte voor de levering van waterstof. Dit ten behoeve van het openbaar vervoer op Goeree-Overflakkee en in de Hoeksche Waard.

In deze tender koos de provincie als uitgangspunt dat het tankstation gesitueerd moet zijn in Heinenoord. Dit betekent dat de 20 bestelde bussen helaas niet gaan tanken in Oude-Tonge.

Ontevreden

“De provincie Zuid-Holland is medeondertekenaar van het waterstofconvenant,” laat het college weten. “De provincie draagt actief bij aan de realisatie van de projecten in het H2GO-programma. Dit doen ze door een programmamanager te leveren. Ook stellen ze een beperkt budget beschikbaar voor projectkosten. Wij zijn echter niet tevreden met de medewerking van de provincie om het waterstoftankstation gerealiseerd te krijgen. In het verleden is immers toegezegd dat de waterstofbussen zouden gaan tanken in Oude-Tonge.”

Wethouder Tea Both-Verhoeven zal deze ontevredenheid opnieuw onder de aandacht brengen bij een verantwoordelijke gedeputeerde. Zij zal daarbij aangeven dat ze de volle medewerking van de provincie verwacht om het tankstation alsnog gerealiseerd te krijgen.

“Momenteel wordt er samen met DCMR en VRR gewerkt aan het aanpassen van de omgevingsvergunning voor het tankstation. Als de vergunning definitief is zal initiatiefnemer starten met de realisatie van dit tankstation,” zo laat het college weten.

Waterstofbussen

“De berichten over 20 nieuwe waterstofbussen roepen ook de vraag op hoe het staat met de 4 bussen met waterstofaanhanger,” zegt Hendrik Herweijer. “Deze bussen zijn al langere tijd gereed. Maar ze zijn alleen nog maar ingezet voor marketingdoeleinden en hebben nog geen kilometer met reizigers gereden.”

Uit de antwoorden van het college blijkt dat inmiddels door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een beschikking is afgegeven om met deze vier bussen te mogen rijden. Als het personeel van Connexxion voldoende heeft geoefend met het nieuwe materieel. Ook moet de brandweer een veiligheidsinstructie krijgen. Daarna zullen de bussen eindelijk gaan rijden.