Nieuw Rijsenburgh pakte corona-uitbraak effectief aan

Foto: CuraMare

Woonzorglocatie Nieuw Rijsenburgh in Sommelsdijk is onderdeel van zorgorganisatie CuraMare. Het had tevens te maken met de grootste corona-golf op het hele eiland.

In totaal raakten er 72 mensen besmet. Op dit moment zijn er nog 5 mensen ziek, 45 mensen zijn genezen verklaard. De uitbraak binnen de locatie is geanalyseerd. Dit werd gedaan door de afdeling Viroscience van het Erasmus MC, samen met het Maasstad Ziekenhuis en GGD Rotterdam-Rijnmond.

“We kunnen daaruit concluderen dat het corona-virus al aanwezig was, voordat de landelijke maatregelen werden ingevoerd,” zegt een woordvoerder. “Daardoor kon de uitbraak ontstaan. Maatregelen die CuraMare vroegtijdig heeft ingezet waren effectief waardoor de uitbraak geremd werd.”

Nieuw Rijsenburgh

Binnen Nieuw Rijsenburgh wonen 300 kwetsbare ouderen. Zij ontvangen aangewezen zorg door dementie of lichamelijke problemen. In totaal zijn 72 ouderen positief getest op het corona-virus. Van hen zijn er 22, al kwetsbare, bewoners overleden aan de gevolgen ervan.

De uitbraak heeft de bewoners, mantelzorgers, medewerkers en de gemeenschap op het eiland, bijzonder geraakt. Verder onderzoek heeft inzicht gegeven in het ontstaan van de uitbraak. Ook het effect van de maatregelen zijn bekeken. Dit biedt nieuwe kennis om het corona-virus effectief te bestrijden binnen verpleeghuizen.

Onderzoek

Het onderzoek dat is uitgevoerd werd opgestart tijdens de uitbraak van het virus. Hierbij is epidemiologisch onderzoek gedaan. Door middel van vragenlijsten en een beschrijving van de uitbraak. Dit alle is gecombineerd met genetisch onderzoek van het virus.

Corona op Goeree-Overflakkee

Nog voor het ingaan van de corona-maatregelen waren er al meerdere varianten van het corona-virus op het eiland. Zo blijkt uit het onderzoek. De virusinfectie kan zó mild verlopen dat personen dat niet of laat in de gaten hebben. En dat gold zeker voor de begin periode in maart. Toen was er nog erg weinig bekend over et virus. Het corona-virus was dus al eerder aanwezig, maar bleef vaak onopgemerkt.

Verspreiding

Die verschillende varianten van het corona-virus werden ook aangetroffen binnen Nieuw Rijsenburgh. Zowel bij bewoners als bij het personeel. Dat betekent dat het virus op verschillende momenten al het tehuis binnen was gekomen. Misschien ook wel door verschillende mensen.

Waarschijnlijk gebeurde dit door sociale interacties tussen bewoners en personen van buitenaf. De kerkdienst van zondag 8 maart wordt gezien als dé bron van het virus op Goeree-Overflakkee. Maar uit onderzoek blijkt dat dit niet met zekerheid te zeggen is. De virusvarianten zijn namelijk ook gevonden bij mensen die de kerkdienst niet bezochten. Er moet dus nog een andere bron geweest zijn, of meerdere.

Het effect van de maatregelen

Er was sprake van kleine en een paar grote klusters van mensen die de uitbraak opgebouwd hebben. Nadat de maatregelen binnen Nieuw Rijsenburgh waren ingezet, doofde de uitbraak. Daarbij is het belangrijk om te weten dat het effect van de maatregelen pas na een paar dagen zichtbaar wordt. Dit komt door de soms lange incubatietijd van het virus.

De ingezette maatregelen bleken effectief. Bewoners en personeel met (geringe) klachten werden getest. Positief geteste bewoners werden geïsoleerd. Er werden beschermingsmiddelen gebruikt bij zowel positief geteste, als verdachte-besmettingen. Op het hoogtepunt van het virus zijn zelfs 200 van de 300 bewoners in isolatie verpleegd.

Conclusie

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat er meerdere virusintroducties moeten zijn geweest. Dit vooral in de begindagen van de uitbraak. Waarschijnlijk komt dat door de flinke circulatie van het virus onder de bevolking in het begin van maart. Preventieve maatregelen zijn dus zeer belangrijk.

Ook laat het onderzoek zien dat snel ingrijpen erg belangrijk is. Zo werd er in Nieuw Rijsenburgh al snel gestopt met sociale activiteiten. Maar ook het zo min mogelijk verplaatsen van cliënten en personeel. Ook werd er direct getest en geïsoleerd zodra iemand klachten vertoonde.

Moeilijke periode

“Wij wensen alle getroffen bewoners, medewerkers, families en anderen betrokkenen heel veel sterkte toe bij het verwerken van de gebeurtenissen. Daarbij willen wij op deze plek alle medewerkers van Nieuw Rijsenburgh bedanken voor hun kracht en energie die heeft gezorgd dat deze uitbraak vroegtijdig is gestopt.”