Niet meer naar de GGD na een positieve zelftest

Archieffoto van een coronatest
Foto: PR GGD/Gemeente Goeree-Overflakkee

Vanaf 11 april hoeven we na een positieve coronazelftest niet meer naar de GGD om dit te laten bevestigen. Dat is een van de punten uit de langetermijnstrategie voor corona van het kabinet.

Preventie wordt een zaak van zowel burgers en overheid als sectoren. Echter ontbreekt er nog veel concrete invulling in de strategie die vrijdag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Zelftesten wordt in ieder geval de norm.

“Het kabinet roept de samenleving op hierin eigen verantwoordelijkheid te nemen. Het kijkt naar sectoren om het gebruik van zelftesten te stimuleren,” stelt het ministerie van Volksgezondheid. Mensen moeten zich wat het kabinet betreft aan de basisadviezen blijven houden. Ook komt er een “zelfzorgadvies”. Daarin komt onder meer te staan wat je moet doen na een positieve coronatest, of als je juist negatief test maar wel klachten houdt.

Uiteraard blijft het nog wel mogelijk om een test te doen bij de GGD. Niet iedereen kan een zelftest doen en anderen vinden het fijner om het via de GGD te regelen. Dat blijft dus nog gewoon mogelijk, ook na 11 april.

Basiscapaciteit

De Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding (LCCB) van de GGD zei vrijdagmiddag de komende weken met de GGD’en, het ministerie en het RIVM te zullen overleggen. Daarbij gaan ze het hebben over de toekomstige basiscapaciteit die de GGD’en in stand moeten houden. Ook kijken ze samen naar hoe ze moeten klaarstaan bij een eventuele nieuwe besmettingspiek. Wie weet steekt er weer een andere variant van het virus de kop op. Er moet “een robuust stelsel” komen met een basiscapaciteit die “makkelijk opschaalbaar en wendbaar is”.

Een aspect dat onder meer nog moet worden uitgewerkt is het regelen van voldoende personeel in de zorg. Wanneer nodig, moet er kunnen worden opgeschaald. Maar het blijft onduidelijk hoe dat moet worden geregeld. Door vaker zuurstof thuis aan patiënten te verstrekken, moet de druk op ziekenhuizen ook worden verlicht.

Zicht op verspreiding

Verder wil het kabinet zicht houden op de verspreiding van het virus. Dat doen ze onder meer door controle van het rioolwater. Ook wordt er rekening gehouden met nieuwe vaccinatierondes. En daarnaast wordt er ingezet op (nieuwe) medicijnen voor mensen die besmet zijn met corona.

Het kabinet houdt rekening met vier scenario’s. De meest milde is er een waarin corona op een verkoudheid lijkt. In het ‘worst case scenario’ is er veel ziekte, sterfte en overbelasting van de zorg. Het heeft sectoren gevraagd voor alle vier de scenario’s plannen te maken.

Maatschappelijk Impact Team

Het zal aan het RIVM zijn om te besluiten of en wanneer er nieuw advies van het OMT nodig is. Ook wordt overwogen een Maatschappelijk Impact Team op te richten. Dat kan naast het Outbreak Management Team het kabinet van advies voorzien. Dat zou moeten helpen een goede afweging te maken tussen de “epidemiologische en maatschappelijke impact van maatregelen”.

Cookieinstellingen