Kinderen beslissen zelf over de coronavaccinatie

Foto: Afbeelding van Wilfried Pohnke via Pixabay

Gezonde kinderen vanaf 12 jaar mogen gevaccineerd worden tegen het coronavirus. Zo luidt het advies van de Gezondheidsraad. Minister De Jonge gaf eerder al aan dit te willen doen en wachtte het besluit af.

De wet is in ieder geval duidelijk als het gaat om een beslissing over het wel of niet prikken. Dat ligt namelijk volledig in de handen van de jongeren. Daar hebben de ouders in zekere zin niets over te zeggen. Mits de ze 16 jaar of ouder zijn. Als jongeren worden geprikt, wordt de kans op besmettingen in klassen kleiner. Ze dragen op die manier bij aan de samenleving. Ze zorgen er dan mede voor dat iedereen ‘zo goed mogelijk beschermd’ is, zo zei De Jonge onlangs.

Advies

Het advies is nu gegeven. De Gezondheidsraad raadt het aan om kinderen vanaf 12 jaar te vaccineren met het BioNTech/Pfizer-vaccin. Met het advies gaat de Gezondheidsraad niet alleen in op de bijdragen aan de immuniteit. Ook kijken ze naar de ethische kant van het verhaal. Gezonde kinderen worden zelf over het algemeen niet heel ziek van het virus. Ze belanden ook maar zelden in het ziekenhuis. Ze kunnen het echter wel overdragen op andere mensen. Met een vaccinatie zou die kans dus nog kleiner worden.

Jongeren beslissen zelf

De zeggenschap over de vaccinaties is geregeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Daarin stat dat jongeren vanaf 16 jaar helemaal zelfstandig hierover beslissen. Bij kinderen onder de 12 beslissen de ouders over een vaccinatie.

Kinderen tussen de 12 en 15 jaar beslissen in principe samen met hun ouders. Als die niet willen dat het kind gevaccineerd wordt, maar het kind wil het wel, is de wens van het kind doorslaggevend. In de wet staat dat medische verrichtingen in deze leeftijdsgroep in twee gevallen zonder toestemming van ouders of voogd uitgevoerd mogen worden. In de eerste plaats is de noodzakelijkheid het belangrijkste. Op de tweede plaats komt of de beslissing weloverwogen is.

Veilig

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft geoordeeld dat het Pfizer/BioNTech-vaccin veilig is vanaf 12 jaar. Als het kabinet vaccinatie van gezonde jongeren mogelijk wil maken, kan dat dus snel geregeld worden. Ze komen dan naar verwachting vanaf half augustus aan de beurt, zo zei De Jonge eerder.

Nederlandse kinderen met een medische indicatie worden nu al gevaccineerd. Dat geldt ook voor kinderen met een kwetsbare huisgenoot die zelf niet gevaccineerd kunnen worden.