Thuiswerkvergoeding door huidige maatregelen?

Foto: Image by StartupStockPhotos from Pixabay

Met de coronamaatregelen is thuiswerken de norm op dit moment. En dus pleiten vakbonden FNV en CNV voor een thuiswerkvergoeding.

De vergoeding moet er komen voor alle Nederlanders die door de coronamaatregelen thuis moeten werken. Onlangs werd bekendgemaakt dat rijksambtenaren dit al krijgen. Dit is een eenmalige vergoeding voor de periode maart tot eind 2020.

Thuiswerkvergoeding

Voor het eerst zijn er in een cao afspraken gemaakt over een thuiswerkvergoeding. Ambtenaren krijgen hiervoor elk half jaar een bedrag van 363 euro. De CAO voor rijksambtenaren geldt voor 120.000 werknemers. Deze wordt vaak gezien als een voorbeeld voor andere werkgevers. De vraag is nu; zou iedereen dit bedrag moeten krijgen?

Extra kosten

Volgens het Nibud kost thuiswerken twee euro per dag. Denk aan de verwarming die de hele dag aanstaat, zeker nu het weer slechter wordt. Maar ook printjes, elektra, de koffie en thee en een goede internetverbinding. Er zijn echter ook mensen die geld uitgeven aan een bureau en een goede stoel. Want we begonnen massaal aan de keukentafel, maar nu het langer duurt willen we toch comfort. Nu we allemaal hele dagen thuis werken is een ondersteunende werkplek belangrijk.

Nieuwe regeling

Het bedrag van 2 euro wordt volgens vakbond CNV ingezet bij de onderhandelingen van sectoren waarvan nu al de verwachting is dat mensen langdurig thuis zullen werken. Denk bijvoorbeeld aan banken en verzekeraars.

Uiteraard zijn er ook veel mensen niet thuis kúnnen werken. Hieronder valt het medisch personeel, docenten en winkelmedewerkers. Het gaat hierbij om ongeveer de helft van de mensen. Maar voor mensen die wel thuis moeten werken, mag er volgens de vakbonden een nieuwe regeling komen. De waarschijnlijkheid is dat deze nieuwe situatie een structureel karakter gaat krijgen.

Duidelijke afspraken

Het is dus belangrijk dat er belangrijke afspraken gemaakt gaan worden. Niet alleen over de thuiswerkvergoeding, maar ook of de thuiswerkplekken veilig en ergonomisch verantwoord zijn. Ook de eventuele werkdruk moet besproken worden.

Het gaat er vooralsnog niet om dat iedereen een standaard bedrag van 363 euro krijgt. Het is belangrijk dat er gekeken wordt naar wat een redelijk bedrag is en wat de kosten zijn. Het bedrag kan dus verschillen per sector. Soms is 2 euro per dag te weinig.

Maatwerk

Het komt ook voor dat werkgevers de reiskostenvergoeding door laten lopen. Zij compenseren hun werknemers op die manier voor de gemaakte thuiswerkkosten. Dit kan een manier zijn, maar niet iedereen heeft dezelfde reiskosten. Hierdoor krijgen ze dus verschillende vergoedingen, terwijl de thuiswerkkosten hetzelfde zijn.

Het is dus belangrijk dat er gekeken gaat worden naar de structurele en incidentele kosten die werknemers maken. Kortom, de situatie vraagt om maatwerk. Het zal per cao en situatie verschillen wat werknemers nodig hebben.