6 oktober start een periode ‘aandacht voor elkaar’

Foto: Image by Pexels from Pixabay

De corona-crisis staat voor veel mensen voor een moeilijke periode in het leven.

Er zijn mensen ernstig ziek geworden en zelfs overleden. Sommige mensen zijn hun baan verloren. Diploma-uitreikingen, familiebijeenkomsten en andere zaken die het leven mooi maken gaan niet door.

Tegelijkertijd zijn er sinds de uitbraak door het hele land hartverwarmende initiatieven gestart. Nederlanders zijn er voor elkaar. Al is het maar voor een raamgesprek of het halen van een boodschap.

Aandacht voor elkaar

Het kabinet wil daarom gezamenlijk stilstaan bij de gevolgen van de corona-crisis. Ze trappen op 6 oktober een periode af waarin we als Nederlanders ‘aandacht voor elkaar’ hebben.

In deze periode is aandacht voor elkaars verdriet, teleurstellingen en andere gevolgen die mensen ervaren door corona. Het wordt ook een tijd waarin er vooruit gekeken wordt. Hoe helpen we elkaar hier doorheen en er weer bovenop? Het kabinet roept gemeenten en maatschappelijke organisaties op om activiteiten te organiseren in het kader van ‘aandacht voor elkaar’.

Bedrijven en particulieren wordt gevraagd om hun voorbeeld te volgen. Uiteraard allemaal binnen de mogelijkheden die zij hebben. Goede ideeën en aanpakken worden daarbij ter inspiratie in kaart gebracht. De Rijksoverheid vervult hierin een coördinerende rol.

Startbijeenkomst

Op 6 oktober vindt een startbijeenkomst plaats die wordt bijgewoond door premier Mark Rutte. Ook Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is hierbij aanwezig. Nadere details over deze bijeenkomst worden later bekend gemaakt.

De activiteiten lopen tot het einde van het jaar.