Hard werken voor goede zorg beloond

Foto: CuraMare

In november zijn de gouden Prezo keurmerken uitgereikt voor CuraMare Thuiszorg en woon-zorglocaties De Vliedberg, Geldershof en Nieuw Rijsenburgh. Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis ontving het NIAZ-certificaat.

Voor het ziekenhuis is het behalen van het NIAZ-certificaat reden om trots te zijn. Medisch lid Raad van Bestuur Paul van der Velden over kwaliteit: “Wij willen deskundige zorg leveren met een menselijke maat, want voor ons zijn patiënten geen nummer. Onze medewerkers zien ook de mens achter de patiënt en maken tijd voor aandacht en een vriendelijk woord. Daarnaast is en blijft de kwaliteit van zorg een speerpunt. Daarin blijven we streven naar verbetering. In diverse onderzoeken staan we in de top terwijl wij een klein en daardoor kwetsbaar ziekenhuis zijn. Door goed samen te werken en vooruit te kijken zetten we mooie resultaten en projecten neer zoals de geïntegreerde geboortezorg. Hierin zijn wij de eerste in Nederland. Kwaliteit en veiligheid zijn een belangrijk onderdeel van ons dagelijks werk. Het opnieuw behalen van het NIAZ-certificaat is een bekroning van ons harde werk waar we trots op zijn!”

LEES OOK: 72 mantelzorgers in het zonnetje gezet

Niet minder trots zijn de managers en medewerkers van de thuis- en ouderenzorg. “Dat juist de gouden keurmerken behaald zijn in een periode waarin de ouderenzorg negatief in het nieuws stond, is een extra reden om trots te zijn met deze resultaten!” aldus Wim Driesse, lid raad van bestuur.

Elke dag wordt hard gewerkt om de beste zorg te geven aan de cliënten zowel thuis als in de woon-zorglocaties en aan de patiënten in het ziekenhuis. De kernwaarden deskundigheid, gastvrijheid, compassie en vertrouwen zijn daarbij leidend. CuraMare hecht veel belang aan goede kwaliteit en beweegt daarin mee met de maatschappelijke veranderingen in de zorg en de gestelde kwaliteitseisen. Om de kwaliteit te borgen werkt de thuis- en ouderenzorg met het kwaliteitssysteem Prezo en het ziekenhuis met de kwaliteitsnormen van het NIAZ.

PreZo 
PreZo staat voor Prestaties in de Zorg. Het is een systeem dat de kwaliteit van de zorg voor verpleging, verzorging en thuiszorg controleert. Voor onderwerpen zoals wonen en welzijn zijn voorwaarden opgesteld die behaald moeten worden. Dit zijn de prestaties. Deze te behalen prestaties, ondersteunen de medewerkers op een praktische manier om verantwoorde zorg te geven. Kwaliteit van leven staat daarbij steeds centraal. Een keurmerk is drie jaar geldig.

LEES OOK: Vrienden Van doneren € 30.000,- aan Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

NIAZ
Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) ontwikkelt kwaliteitsnormen en toetst zorginstellingen hierop. De NIAZ auditoren beoordelen zowel patiëntgebonden- als niet-patiëntgebonden processen, zoals onderhoud van medische apparatuur. Het beoordeelt of de organisatie zo is ingericht dat zij een acceptabel kwaliteitsniveau van zorg voortbrengen. Als dat het geval is krijgt de instelling een accreditatie voor vier jaar, waarna een volledige hertoetsing plaatsvindt. Tussentijds gaat het NIAZ de voortgang van de afgesproken verbeterpunten na. Een zorginstelling met een NIAZ-certificaat geeft patiënten, verzekeraars, overheden, enzovoorts het vertrouwen in een goed en veilig georganiseerde instelling.

Week van de patiëntveiligheid
Patiëntveiligheid is een van de belangrijkste onderwerpen binnen de Nederlandse ziekenhuizen. Elk jaar vindt daarom in november de week van de patiëntveiligheid plaats. Kwaliteit en veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Om dit te benadrukken zijn in deze week allerlei activiteiten georganiseerd in het ziekenhuis voor en door medewerkers voor patiënten. De veiligheidsweek van dit jaar stond in het teken van de kernwaarde compassie. Aan het einde van de veiligheidsweek werd de veiligheidsprijs uitgereikt. De veiligheidsprijs is gewonnen door het project vrijheidsbeperkende interventies. In dit project is beschreven hoe je hiermee omgaat en welke alternatieven ingezet kunnen worden.

Reacties