Dirksland Ziekenhuis zeer belangrijk voor regio

Foto: PR CuraMare

Het Van Weel-Bethesda ziekenhuis in Dirksland neemt letterlijk en figuurlijk een belangrijke centrale positie in als het gaat om gezondheidszorg op het eiland en de regio.

Paulina.nu is het netwerk- en samenwerkingsverband van betrokken partijen op het gebied van gezondheid- en zorg. Zij lieten een onafhankelijk onderzoek uitvoeren door Bureau Louter. Daarbij was de vraag om de zorgfunctie en het economisch- en maatschappelijk belang van het ziekenhuis in kaart te brengen.

In het onderzoek zijn regionale- en landelijke aspecten in beeld gebracht. Dit is gedaan in diverse categorieën. Dat zijn zorgaanbod, wonen en arbeidsmarkt en economische- en maatschappelijke effecten. Het rapport onderschrijft dat het ziekenhuis een zeer belangrijke rol speelt in de regio. Alleen al op basis van de bevolkingsontwikkeling en vergrijzing, wordt verdere groei van zorg verwacht.

Een gezonde regio kan niet zonder goede zorg

Ook belicht het rapport de rol van het ziekenhuis op het gebied van werkgelegenheid. “Vrienden van Paulina.nu werken amen aan een gezond, vitaal en welvarend Goeree-Overflakkee. Dit doen ze vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid en liefde voor het eiland,” vertelt Jan Peter Robijn. Hij is voorzitter van Paulina.nu. “Het rapport toont aan dat het belang van het ziekenhuis voor de regio groot is. Een gezonde regio kan niet zonder goede zorg en goede zorg kan niet zonder een gezonde regio.”

Naast goede zorg dichtbij, draagt het ziekenhuis bij aan de werkgelegenheid op het eiland. Maar ook de bedrijvigheid en woon-werk aantrekkelijkheid van het eiland en de regio worden versterkt. “Direct- en indirect levert Het van Weel-Bethesda Ziekenhuis werk aan meer dan 1.800 mensen. Ziekenhuiszorg is in de regio binnen een acceptabele reisafstand beschikbaar. Dat komt door de ligging van het ziekenhuis.”

Deze acceptabele reisduur geldt overigens ook voor de woon-werk afstanden voor medewerkers. “We hebben alle redenen om een instelling als deze te koesteren. Daarom gaan wij de komende periode aan de slag om gezamenlijk plannen te maken. Daarbij hebben we als doel de positie van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis te handhaven en verder te versterken.”

Toegevoegde waarde op veel meer vlakken

Paulina.nu overhandigde deze week het onderzoeksrapport aan burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman. Daarin wordt de urgentie van het behoud van het ziekenhuis voor de regio Goeree-Overflakkee en Voorne aan zee onderbouwd. “We weten allemaal dat het ziekenhuis voor onze gemeente en de regio heel belangrijk is. Voor goede en bereikbare zorg voor onze inwoners, maar de toegevoegde waarde is er op veel meer vlakken. Denk aan werkgelegenheid of de aantrekkelijkheid van ons als gemeente om in te wonen. Dit onderzoek, dat we met veel interesse gaan lezen, geeft hier inzicht in. Het belang van behoud van spoedeisende hulp en acute zorg in het ziekenhuis is groot.”

De burgemeester heeft het vraagstuk van acute zorg in relatie tot de regionale ziekenhuizen onder de aandacht gebracht bij haar collega’s van de P10. Dat is de grootste plattelandsgemeenten van Nederland.

Het ziekenhuis is verbonden met de lokale economie

Het rapport is ook digitaal beschikbaar gesteld aan de raad van bestuur van CuraMare en FOGO. Dat is de ondernemersvereniging van Goeree-Overflakkee. “Het Van Weel Bethesda Ziekenhuis is voor ons eiland erg belangrijk,” zegt Steef Visser. Hij is voorzitter van de FOGO. “Een instelling als deze draagt bij aan de aantrekkelijkheid van onze regio voor bedrijven en inwoners. Het ziekenhuis is verweven met onze lokale economie. Wij als ondernemersvereniging zijn ons daar terdege van bewust. Wij zullen het rapport grondig bestuderen en delen met onze achterban. Uiteraard gaan wij graag in gesprek met de andere betrokken partijen en zullen wij ons steentje bijdragen om het collectieve belang te dienen.”

Het rapport zal verder worden verspreid onder andere essentiële stakeholders. Paulina.nu nodigt hen uit om samen met het ziekenhuis, gemeente, burgers, bedrijfsleven, huisartsen en andere zorgverleners aan de slag te gaan om de goede positie van het lokale ziekenhuis te behouden en verder te versterken.

Cookieinstellingen