En wéér een roze lint voor Dirksland

Foto: Borstkankervereniging Nederland

Met gepaste trots meldt Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis ook in 2015 weer het roze lintje te ontvangen van de Borstkankervereniging Nederland. Op 21 juli jl. meldde de Borstkankervereniging Nederland dat het ziekenhuis voldoet aan de gestelde criteria. Met name patiëntgerichte zorg is een belangrijke graadmeter.

Borstkankerzorg van hoogstaande kwaliteit
De behandeling van borstkanker is een belangrijk speerpunt binnen het ziekenhuis en is erop gericht om zorg van bovengemiddeld niveau te leveren. “In ons ziekenhuis staat de patiënt altijd centraal. Maar juist in zo’n moeilijke periode is het belangrijk dat we met respect en vertrouwen met onze patiënten omgaan. Een persoonlijke behandeling door een hecht team draagt daaraan bij. Dat de Borstkankervereniging Nederland dat ook ziet en ons daarom weer beloont met het keurmerk, is prachtig”, aldus dr. Paul van der Velden van de Raad van Bestuur van CuraMare.

Lees ook: Stem op Flakkee voor het mooiste strand en win!

Reacties

Cookieinstellingen