Primeur CuraMare met digitale overdracht gegevens

Foto: AdobeStock

Een mooie primeur voor het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en de thuis- en ouderenzorglocaties van CuraMare. Ze hebben een nieuwe standaard neergezet voor de onderlinge digitale overdracht.

Persbericht CuraMare

Met eOverdracht is tevens het hele logistieke proces van de overdrachten geoptimaliseerd. Dit kon met behulp van leveranciers ChipSoft, ZorgDomein en Adapcare. Hierdoor beschikken betrokken partijen in de keten altijd over de volledige informatie.

Tijdsbesparing

Voorheen belden zorginstellingen de regio af voor een geschikte plats voor hun patiënten. Dat was een tijdrovende klus. Dat is nu niet langer nodig. Via het vraag en aanbodplatform ZorgDomein kan nu makkelijk gezocht worden voor een passend zorgaanbod.

Als dit gevonden is, volgt een digitaal plaatsingsverzoek. Het is aan de ontvangende zorginstelling om dit verzoek goed te keuren. Daarna vindt de daadwerkelijke overdracht van relevante gegevens plaats. Daardoor heeft alleen de zorginstelling waar de patiënte heen gaat, inzicht in de gegevens.

In deze proeftuin is gekozen voor een elektronische overdracht van het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis naar de thuis- en ouderenzorglocaties. Maar de oplossing is zodanig gerealiseerd dat iedere zorgpartner in de regio kan verzenden en ontvangen.

Gemak voor zorgverlener

Jacco Westrate is Chief Information Officer bij CuraMare. Hij is zeer tevreden over de nieuwe digitale overdracht. “Deze overdracht gaat uit van het eenmalig vastleggen van gegevens en hergebruik verderop in de keten. Dit alles zonder dubbele registraties, zodat de informatie overal beschikbaar is. We willen het de zorgverlener zo makkelijk mogelijk maken,” laat hij weten. “Dat betekent dat iedereen in zijn eigen systeem kan blijven werken.”

Voordeel voor de patiënt

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en de thuis- en ouderenzorglocaties hebben het voordeel dat ze onder CuraMare vallen. “Hierdoor konden we slagvaardig zijn,” zegt Westrate. “Toen we met elkaar bedachten dat we wilden mee doen aan de proeftuin hebben we direct de belangrijkste leveranciers benaderd. We hebben samen nagedacht over een passende oplossing. De nieuwe eOverdracht was daarbij het uitgangspunt. Niet alleen voor CuraMare, maar voor de hele regio.”

“We kunnen op deze manier snel opschalen met één standaard, ongeacht welke erbij partij betrokken is. Op die manier borgen we de kwaliteit van de zorg. Tegelijkertijd ervaren patiënten en zorgverleners een drempelloze overdracht van verpleegkundige gegevens.”