Laat je opleiden tot ketenverpleegkundige

Foto: PR CuraMare

De ambitie van CuraMare is het verbinden en door ontwikkelen van ketenzorg. De nieuwste ontwikkeling op dit gebied is een unieke opleiding voor ketenverpleegkundigen. Deze gaat in november van start.

De ketenverpleegkundige is de schakel tussen ziekenhuis-, thuis- en ouderenzorg. “Zo kunnen wij de zorg nog beter afstemmen op de individuele patiënt en cliënt,” vertelt een woordvoerder.

Ketenverpleegkundige verbindt en creëert samenhang

Na het volgen van de opleiding heeft de ketenverpleegkundige kennis van de verschillende typen zorg. Ook weten deze weet verbinding te maken en samenhang te creëren met en tussen andere zorgverleners. De ketenverpleegkundige kan een rol spelen in de begeleiding van de patiënt wanneer deze beweegt binnen de keten. Bijvoorbeeld van ziekenhuis naar woonzorglocatie of naar huis met thuiszorg.

“Onze  patiënten en cliënten ervaren de voordelen van CuraMare als unieke ketenorganisatie met ziekenhuis, thuis- en ouderenzorgorganisatie onder één dak. Wij streven naar drempelloze overgangen waarbij de patiënt of cliënt die behandeling of begeleiding krijgt die het meest passend is.”

Uniek traject voor verpleegkundigen

De opleiding is bedoeld om verpleegkundigen in binnen 2 jaar klaar te stomen. Zij moeten dan als ketenverpleegkundigen aan de slag gaan bij CuraMare. Het opleidingstraject wordt opgesplitst in drie perioden van acht maanden. Daarbij werken ze in het ziekenhuis, de ouderenzorg en de thuiszorg.

Dit traject is in samenwerking met Breederode Hogeschool ontwikkeld. Breederode Hogeschool verzorgt de inhoudelijke opleiding en neemt de coaching in de vorm van intervisie voor zijn rekening. CuraMare vindt het belangrijk om zorg van morgen te kunnen leveren. De ketenverpleegkundige is hierbij van grote toegevoegde waarde!

“Goed opgeleide professionals zijn nodig om kwalitatief goede en verantwoorde zorg te kunnen leveren. Daarom focussen we ons ook op de ontwikkeling van onze medewerkers: CuraMare is een fijne plek om te werken en leren,” aldus CuraMare.

Reacties