Samenstelling Raad van Toezicht Curamare veranderd

Foto: Sam Fish

Op 28 januari jl. zijn in de vergadering van de raad van toezicht CuraMare drie nieuwe leden benoemd. Daarmee is de samenstelling van de raad veranderd.

De heer R. Jonkers als voorzitter van de raad van toezicht. De heer J. Kweekel en mevrouw M.J. Verdier als lid van de raad van toezicht. De heer Kweekel is tevens benoemd als voorzitter van de auditcommissie.

De raad van toezicht is verheugd dat met de komst van deze drie nieuwe leden, met ieder hun eigen specifieke kwaliteiten en ervaring, de deskundigheid binnen de raad verder is versterkt. De heer Jonkers en mevrouw Verdier hebben brede bestuurlijke en toezichthoudende ervaring in zowel de ziekenhuiszorg als de thuis- en ouderenzorg. De heer Kweekel is bestuurder bij een grote onderwijs- en kennisinstelling voor scheepvaart, transport en havenindustrie en was tot voor kort tevens voorzitter van de auditcommissie van een grote organisatie voor jeugdzorg en speciaal onderwijs.

Mevrouw mr. C.H.M. Verwijs heeft besloten per 1 januari jl. terug te treden uit de raad van toezicht. Dit omdat zij haar werkzaamheden voor de raad van toezicht niet langer kan combineren met haar reguliere werkzaamheden.

Met de komst van deze drie nieuwe leden bestaat de raad van toezicht van CuraMare uit zes personen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden