Een nieuw bestuur is aan de bal bij stichting SRGO

Foto: PR Stichting SRGO

Stichting Sport en Recreatie Goeree-Overflakkee (SRGO) vernieuwt haar bestuur met twee nieuwe sportieve leden. Het gaat om Gerrit de Jong en Hannie Stuurman.

Zij nemen de taken over van Bauke van der Groot en Erik Peeman. Andries Middelbos blijft deel uitmaken van het bestuur tot er geschikte opvolgers gevonden zijn. Bestuur en organisatie zien uit naar een vruchtbare samenwerking.

SRGO is met haar zeven accommodaties, waaronder drie zwembaden een dynamische stichting. In opdracht van de gemeente beheren, faciliteren en organiseren zij allerhande activiteiten op de diverse locaties.

Gerrit de Jong

Gerrit de Jong neemt het voorzitterschap over van Bauke van der Goot. De Jong kunnen we kennen als oud-wethouder en docent wiskunde. Hij is maatschappelijk betrokken en wil graag helpen om de stichting kleur op haar wangen te geven. Maatschappelijk betrokken als hij is beschikt hij over een ruime bestuurlijke ervaring. Hij heeft als wethouder voor de gemeente Goeree-Overflakkee het sociaal domein en sport in zijn portefeuille gehad.

Als voorzitter wil hij zijn kennis en ervaring benutten om de organisatie weer verder te laten groeien en optimaal te laten werken.

Hannie Stuurman

Hannie Stuurman neemt als bestuurslid de taken van over van Erik Peeman. Hannie is een echte sportliefhebber die al vele functies heeft gehad bij verschillende bestuurlijke organen. Ze vindt het leuk dat ze nu beide passies kan combineren. Met haar achtergrond als jurist brengt ze nieuwe kennis en ervaring mee naar SRGO.

Zo maakte Hannie deel uit van de Tweede Kamer en werkte bij de vakbond. Daarnaast heeft ze diverse toezichthoudende rollen in combinatie met werving en selectie werkzaamheden. Met haar open en enthousiaste karakter neemt ze de taak op zich om de stichting optimaal te laten functioneren en verbeterslagen door te voeren.

Evaluatierapport

Eind 2020 heeft een extern bureau, Tien, een evaluatierapport opgeleverd over de uitvoering van de prestatieafspraken van SRGO. De uitkomsten van dit onderzoek waren voor het bestuur aanleiding hun portefeuille ter beschikking te stellen. De gemeente bezon zich ondertussen op haar eigen opdrachtgeversrol. Hannie en Gerrit geven gezamenlijk aan: “We hopen op een constructieve wijze samen met de gemeente te bouwen aan de toekomst. “Wij gaan er voor de volle 100% voor.”

Cookieinstellingen