Buren willen meer contact over buurtveiligheid

Foto: Afbeelding van Ricarda Mölck via Pixabay

Het lijkt erop dat buurtveiligheid een belangrijk onderwerp wordt tijdens Burendag dit jaar. Dat valt dit jaar op zaterdag 24 september.

Een dag als deze is erg belangrijk voor de sociale binding en gezelligheid in de buurt. Maar diverse buren nemen dit ook als kans om de veiligheid in de buurt te bespreken. Volgens onderzoek van MarketResponse is ruim een kwart van de Nederlanders door corona meer gaan denken over hun veiligheid thuis. Bijna 30 procent zou graag intensiever contact hebben met hun buren over die veiligheid. Het onderzoek werd gedaan onder 1074 respondenten.

Buurtbeleving meten

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Univé. Zij willen als coöperatie graag lokaal bijdrage aan een prettige en veilige leefomgeving voor haar leden. “Dat vergt natuurlijk meer dan een goede inboedelverzekering of rookmelders. Minstens zo belangrijk is onderlinge belangstelling en betrokkenheid,” weet Univé.

“Met onder meer het Univé Buurtfonds willen we buurtparticipatie in dorpen en wijken helpen vergroten. Daarom is het voor ons interessant te leren hoe mensen hun buurt beleven,” legt Dennis Teijgeler uit. Hij is bestuursvoorzitter van Univé Buurtfonds.

Onveilig gevoel

Uit het onderzoek blijkt dat zo’n driekwart zich veilig voelt in eigen huis en buurt. Iets meer dan 10 procent ervaart echter het tegendeel. Daarbij is opvallend dat jongeren (18-34 jaar) zich bovengemiddeld vaker onveilig voelen (21%). Dat veiligheid in en rond de woning niet losstaat van het onderlinge contact met buren, wordt ook door driekwart van de respondenten onderschreven. Zij vertrouwen er dan ook op dat buren hen waarschuwen in geval van gevaarlijke of verdachte situaties.

In relatie tot buurtveiligheid is het vertrouwen in naoberschap het grootst onder 65-plussers (81%). Daar zijn de collectieve zorgen over veiligheid bij bewoners van flats, etagewoningen en appartementen significant lager (62%). In flats is het percentage bewoners dat aangeeft nooit contact met hun buren te hebben, met 10% twee keer zo groot als het gemiddelde in Nederland. Ook gemeten onder bewoners van huurwoningen is dit percentage relatief hoog (9%).

Betrokkenheid is hoog

Slechts 21 procent van de Nederlanders woont in een buurt waar geen gezamenlijke maatregelen worden genomen voor de veiligheid. De rest doet dit wel. Dat geeft aan dat het onderling vertrouwen tussen buren in veel gevallen verder gaat dan een goede verstandhouding.

Zo doet 37 procent van de buurtbewoners aan digitale buurtpreventie. Denk daarbij aan een WhatsApp groep voor de wijk. Dit aantal is vergelijkbaar met de groep die veiligheid bespreekt met de buren. Ook maken zij onderling concrete afspraken om elkaars huis in de gaten te houden. Ruim een kwart van de Nederlanders woont naar eigen zeggen in een buurt met sociale controle. Daar spreekt men elkaar aan op onveilig gedrag.

‘Bespreek buurtbehoeften tijdens Burendag’

Burendag is vooral gewoon gezellig. Toch hoopt Teijgeler dat bewoners tijdens deze dag ook het gesprek aan gaan. “Bespreek wat er leeft in de buurt en welke behoeften er zijn,” luidt zijn oproep. “Bewoners die samen met ideeën komen kunnen deze ideeën ook indienen bij het Univé Buurtfonds. Dat is Univé gestart om lokale buurtinitiatieven van de grond te krijgen. Zo zorgen we samen voor een betere buurt.”

Cookieinstellingen