CDA: Verder denken dan beton, steen en metselwerken

Foto: Pixabay

Zuid-Holland is de meest dichtbevolkte provincie van Nederland. Toch kregen we de opdracht van het rijk om ruim 20 procent van de landelijke woningbouwopgave te realiseren.

Voor 2030 moeten er ruim 200.000 nieuwe woningen gebouwd worden. “We kunnen lang praten over de aantallen. Maar wat leidend moet zijn is dat er voldoende ruimte gereserveerd moet worden om er ook een fijne leefomgeving van te maken,” vindt het CDA. Deze worden werden gesproken door CDA-Statenlid Moniek van Sandick bij de commissievergadering van Ruimte, Wonen en Economie.

Grote vraag 

In Zuid-Holland groeit de vraag naar woningen. Vanuit de provincie wordt er stevig ingezet op het terugdringen van het woningentekort. Bijvoorbeeld door procedures te vereenvoudigen en complexe locaties gereed te maken voor woningbouw,. Maar ook door conceptbouw te stimuleren en met de ‘Vliegende Brigade’ knelpunten bij gemeenten weg te nemen. Dat doen ze dan weer door snel en gericht personele expertise te leveren.

“Het Rijk kan wel eisen dat we nóg meer woningen gaan bouwen, maar de opgave is al enorm,” vindt Van Sandick. “Die opgave zal ook gevolgen hebben voor de leefbaarheid in de dorpen én steden in onze provincie.” Juist daarop moet meer gestuurd worden, zo pleit het CDA.

Verder denken dan beton, steen en metselwerk

“We moeten verder denken dan beton, stenen en metselwerk,” legt Van Sandick uit. “Iedereen snapt dat een nieuwe woonwijk niet kan zonder goede fietspaden, wegen of aansluitingen van het openbaar vervoer. Dat nieuwe woningen duurzaam moeten zijn. Dat er voldoende sociale huur- en middenhuurwoningen moeten komen.” Maar volgens het CDA blijft het hier niet bij. “Want net zo goed kan een woonwijk niet zonder scholen, buurthuizen en sportaccommodaties. Maar ook speelplaatsen voor kinderen, huisartsenpraktijken of bibliotheken zijn onmisbaar. We wonen, werken én recreëren in Zuid-Holland. Dat betekent dat er ruimte moet zijn waar we samen kunnen komen, voor onderwijs, sport, cultuur en welzijn.”

Doelstelling

Bovendien is het ‘inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam maken’ van steden één van de doelstellingen van de Verenigde Naties. Volgens het CDA dragen deze vormen van ‘maatschappelijk vastgoed’ hieraan bij. Die moeten mede bepalen hoeveel woningen ergens gebouwd kunnen worden. “In plaats van het bouwen van woningen moeten we starten met het bouwen van gemeenschappen. Nieuwe wijken waar het prettig is om met elkaar te leven.”

Van Sandick kijkt dan ook uit naar de resultaten van het onderzoek naar het maatschappelijk vastgoed in Zuid-Holland. Daar had het CDA een verzoek voor ingediend. Hieruit volgt ook een advies over de provinciale rol bij het voorzien in voldoende maatschappelijk vastgoed.

Cookieinstellingen