Succesvolle lobby tegen verdichting woningbouw

Foto: SGP Goeree-Overflakkee

Statenlid Van de Breevaart zette zich de afgelopen tijd in voor plattelandsgemeenten die in eerste instantie door Gedeputeerde Staten werden geconfronteerd met een onmogelijke opgave.

Vijfenveertig woningen per hectare zou de norm worden voor nieuwbouwprojecten. In ieder geval wel als het aan gedeputeerde Anne Koning (PvdA) lag. Dat zag SGP-Statenlid Van de Breevaart niet zitten. Hij stelde dan ook alles in het werk om maatwerk in lokale situaties mogelijk te maken.

Een doorn in het oog

Ook voor de SGP-fractie op Goeree-Overflakkee was de nieuwe norm een doorn in het oog. Op voorstel van de SGP-fractie nodigde de gemeenteraad al eerder de gedeputeerde uit voor een gesprek hierover. “Goed dat onze Statenfractie dit heeft opgepakt, zegt Hendrik Herweijer. Hij is fractievoorzitter van de SGP op Goeree-Overflakkee. “Een dorp op Goeree-Overflakkee kun je niet vergelijken met een stad. De afgelopen tijd is er frequent contact geweest met onze Statenfractie over dit onderwerp. We zijn blij dat de inspanningen, ook voor ons eiland, niet voor niets zijn geweest.”

Het is niet de eerste keer dat erover wordt gesproken. Kort geleden deed wethouder Daan Markwat ook een duit in het zakje. Dat deed hij namens de gemeente tijdens een inspraaksessie bij de provincie. Hij maakte toen duidelijk dat de voorgestelde verdichting op het platteland niet passend en haalbaar is.

Niet de oplossing

Van de Breevaart vindt verdichten niet dé oplossing voor het tekort aan woningen. Gemeenten hebben veelal een gemiddelde dichtheid van onder de 30 woningen per hectare. In de provinciale Herziening Omgevingsbeleid 2021 werd een verdichtingsvorm van 45 en later 30 tot 45 woningen per hectare voorgesteld. Is dat wel passend? Volgens Gerard van de Breevaart, Statenlid CU&SGP is dat niet het geval.

“Zo’n norm houdt echt onvoldoende rekening met de lokale situatie,” legt hij uit. “Dat vraagt om maatwerk, zonder ondergrens. Ook de term bouwen naar behoefte komt hiermee onder druk te staan.” Daarnaast moeten woningbouwprojecten buiten bestaand stads- en dorpsgebied juist een passende overgang kunnen vormen tussen het dorp en het buitengebied.

Ook zou het bijzonder zijn dat per se hoogbouw moet ontstaan aan de rand van een dorp. Daar is namelijk vooral laagbouw aanwezig.

Aangepast voorstel

Na veel besprekingen zijn Gedeputeerde Staten met een aangepast voorstel gekomen. Daarin is de verdichtingsnorm niet langer opgenomen. In plaats daarvan is wel geregeld dat er zorgvuldig moet worden omgegaan met de schaarse ruimte. Ook mogen nieuwe plannen ontwikkeld worden die passen bij het bestaande karakter.

Cookieinstellingen