SchuldHulpMaatje en Oost West Wonen werken samen

Foto: Oost West Wonen

SchuldHulpMaatje is een landelijk initiatief en heeft ook een regionale afdeling voor het eiland. Op 24 juni ondertekenden ze een samenwerkingscontract met Oost West Wonen.

De overeenkomst is vijf jaar geldig. Met de ondertekening spreken beide partijen het belang van een goede samenwerking uit.

Initiatief ondersteunen

“Oost West Wonen is blij dat SchuldHulpMaatje hier actief is,” zegt Peter Klink. Hij is manager Wonen bij de woningcorporatie Oost West Wonen. “De samenwerking betekent in de praktijk bijvoorbeeld dat we huurders met problematische geldzorgen of huurachterstanden kunnen doorverwijzen. Daarnaast kunnen onze collega’s en de vrijwilligers kennis over nieuwe wet- of regelgeving met elkaar delen.”

Oost West Wonen ondersteunt de stichting ook financieel.

Goede samenwerking

“De samenwerking was er al,” verduidelijkt Jan-Kees Wielhouwer. Hij is de voorzitter van Stichting SchuldHulpMaatje Goeree-Overflakkee. “Maar nu we het geformaliseerd hebben, kunnen we elkaar nog makkelijker vinden. Ook heeft de corporatie voor ons een belangrijke signaleringsfunctie. Als de problemen vroeg herkend worden, kunnen we helpen voordat de achterstanden te groot worden. Samenwerking met een grote organisatie is hierbij erg belangrijk. Zij hebben als verhuurder de betaalachterstanden snel in beeld.”

SchuldHulpMaatje

Een SchuldHulpMaatje is een vrijwilliger die een speciale training heeft gevolg om mensen met schulden te kunnen helpen. Samen zetten zij alle inkomsten en uitgaven op een rijtje. Zo maken ze een lijst van alle onbetaalde rekeningen. Daarna volgt een plan om die te gaan betalen. Het meest belangrijke is het overzicht dat ontstaat. Daardoor krijgen mensen ruimte om te leren hoe je uit de schulden moet blijven én zelfredzaam worden.

Gebruik maken van SchuldHulpMaatje is gratis. “Wie zijn geldzaken op orde heeft kan weer genieten van het leven. Dat gunnen we iedereen,” voegt Wielhouwer toe. Kijk op de website www.uitdeschulden.nu voor meer informatie.