Gemeente komt met opknapbeurt voor het Spuiplein

Foto: Google Streetview

Het Spuiplein ligt in het historisch centrum van Middelharnis. Vroeger was het een spuikom voor de haven. Vandaag is het vooral bekend als parkeerplaats.

Bij hoogwater liet men het spui vollopen om het vervolgens bij laagwater met grote kracht weer te legen. Op die manier werd het overtollige slib uit de haven verwijderd. Later werd de Spuikom gedempt. Moment wordt het Spuiplein intensief gebruikt als parkeerterrein voor het centrum. Vanaf dit plein worden ook veel winkels op D’n Diek bevoorraad.

Opknapbeurt

De gemeente vindt dat het gebied een opknapbeurt verdient. De gemeente schreef eerder al prijsvragen uit over de toekomst van het plein. Deze werden gewonnen door projectontwikkelaar Stevast Baas & Groen B.V. uit Capelle aan den IJssel. Samen met Wonen à la Carte uit Rijswijk hebben zij een plan gemaakt voor woningen. De gemeente richt de openbare ruimte in.

Beging 2020 is de intentieovereenkomst voor de opknapbeurt ondertekend. Daarna zijn de plannen verder uitgewerkt. Momenteel is het voorontwerp-bestemmingsplan klaar. En de gemeente wil daar graag wat meer duidelijkheid over geven.

Wat houdt het plan in?

De openbare ruimte van het Spuiplein wordt heringericht. Er komt nieuwbouw van 16 eengezinswoningen en 16 appartementen. Er wordt een parkeerterrein gerealiseerd aan de Sommelsdijkse Havendijk. En om alles op elkaar aan te sluiten wordt er een wandelroute gerealiseerd tussen het parkeerterrein en het Spuiplein.

Het Spuiplein wordt door de opknapbeurt aantrekkelijker, vindt de gemeente. Ook komt er een verwijzing naar de rijke historie van de omgeving. Een aanzienlijk deel van het plein blijft parkeergelegenheid.

Herinrichting openbare ruimte

De openbare ruimte is de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. De gemeente knapt dit op in dezelfde stijl als de havenkom. Dat is dan ook direct een verwijzing naar de oorspronkelijke loop van het spui. Op een centrale plek op het Spuiplein komt een beleef- en ontmoetingsplek.

De entree vanaf de Sommelsdijkse Havendijk is nu nog een bocht. Dat wordt dan echter een rechte lijn vanaf de Joost van den Vondellaan. Op het Spuiplein komen 88 nieuwe parkeerplaatsen terug. Dat zijn er minder dan nu. Maar er komt dus wel een nieuw parkeerterrein aan de Sommelsdijkse Havendijk. Voor bezoekers van de haven en het winkelcentrum komt er gelegenheid om op het Spuiplein de fiets te parkeren.

In het plan blijft er ook voldoende ruimte voor het laden en lossen. Dat is immers essentieel voor de ondernemers op D’n Diek.

Nieuwbouw

Op de hoek van de Joost van den Vondellaan en het Spuiplein staat een appartementencomplex ingetekend. Deze wordt maximaal 13 meter hoog. In totaal komen er in dit complex 16 appartementen verdeeld over vier woonlagen. De bovenste laag ligt iets terug ten opzichte van de eerste drie lagen.

Daarnaast komen er 16 eengezinswoningen in drie blokken. Deze woningen worden uitgevoerd in de stijl van pakhuiswoningen en visserswoningen. Deze verwijzen weer terug naar de haventijd.

Realisatie parkeerterrein en wandelroute

Aan de Sommelsdijkse Havendijk komt dus een nieuw parkeerterrein. Er zal hier plaats zijn voor zo’n 100 auto’s. Dit terrein is te vinden op de hoek met de Joost van den Vondellaan en ligt nu nog braak. Bezoekers aan het centrum kunnen hier hun auto neerzetten. Daarnaast is het ook een parkeermogelijkheid voor de bewoners en bezoekers van de omgeving.

In het plan komt een voetgangersbrug van de Visserstraat naar de Sommelsdijkse Havendijk. Zo kunnen bezoekers vanuit hun geparkeerde auto door het Nieuwepad naar het winkelgebied lopen.

Vervolg en planning

Op dit moment is het voorontwerp-bestemmingsplan klaar. Hierna komt er in het najaar een ontwerp-bestemmingsplan. Daarbij is er wederom mogelijkheid tot inspraak van omwonenden. Als alle zienswijzen behandeld zijn, gaat het ontwerp-bestemmingsplan naar de gemeenteraad. De raad stelt vervolgens eind 2021 het bestemmingsplan vast. Dan duurt het nog een aantal weken voordat het plan in werking treedt.

De eerste stap daarna is het aanleggen van het parkeerterrein aan de Sommelsdijkse Havendijk. Ook wordt de aanwezige bebouwing op het Spuiplein gesloopt. Dit gebeurt waarschijnlijk in het tweede kwartaal van 2022. Vanaf het derde kwartaal volgend jaar beginnen de overige werkzaamheden op het spuiplein. De bouw van de woningen zal dan niet lang meer op zich laten wachten.

Meer informatie en reageermogelijkheden

Het voorontwerp-bestemmingsplan is in pdf-formaat te zien op de website van de gemeente. De stukken zijn ook in het gemeentehuis te bekijken. Daarvoor kan een afspraak gemaakt worden via 140187. Vanwege de coronamaatregelen is een informatieavond helaas niet mogelijk. Wel is de gemeente bereid om een persoonlijke toelichting te geven op de plannen.

Voor vragen over het bestemmingsplan, kan er contact opgenomen worden met Martijn Hoogmoed. Zijn e-mailadres is [email protected]. Hij is ook telefonisch te bereiken via 140187.

Ontwerp buitenruimte Spuiplein8 Appartementencomplex spuiplein Eengezinswoningen spuiplein