Gezamenlijke actie tegen verhuurdersheffing

Foto: Oost West Wonen

Woningcorporatie Oost West Wonen betaalt jaarlijks 6 miljoen euro aan verhuurdersheffing aan de belastingdienst. En dat moet maar eens klaar zijn, vinden ze.

Dat geldt investeren ze namelijk veel liever in nieuwe woningen en het verduurzamen van bestaande huizen. De gemeente Goeree-Overflakkee en Oost West Wonen slaan daarom de handen ineen. Voor de gemeente springt wethouder Daan Markwat op de barricade. Voor Oost West Wonen is dat directeur-bestuurder Marleen van de Kamp. Samen schreven zij een oproep aan de informateur, Mariëtte Hamer.

Met hun gezamenlijke brief sluiten ze aan bij de landelijke actie #StopDeVerhuurdersheffing. Dat is een actie van alle woningcorporaties in Nederland.

Grote woningbehoefte

Op Goeree-Overflakkee is er sprake van een grote woningbehoefte. De gemeente en de woningcorporaties doen hun uiterste best om voldoende aanbod te realiseren. En dan ook nog iets dat past bij de verschillende doelgroepen die op de wachtlijst staan. Jong en oud, alleenstaand of een gezin, starters en doorstromers, Nederlanders en nieuwkomers, daklozen en spoedzoekers. Iedereen in Nederland moet in een huis kunnen wonen waarin hij of zij zich thuis voelt.

Schaf de verhuurdersheffing af

Momenteel draagt Oost West Wonen dus 6 miljoen euro af aan verhuurdersheffing. Zij besteden dit bedrag liever aan renovatie, nieuwbouw, verduurzaming, klimaatadaptie en verbetering van de leefbaarheid. Zonder de verhuurdersheffing kunnen de corporatie en gemeente samen beter een voldoende en passend aanbod van woningen realiseren.

En precies daarom roepen Markwat en Van de Kamp de landelijke politieke partijen op de verhuurdersheffing af te schaffen. Dan kunnen ze meer doen voor bewoners en woningzoekenden op het eiland.

Nieuwbouw, verduurzaming en veiligheid

Oost West Wonen heeft plannen liggen om de aankomende jaren bijna 1000 nieuwe woningen te bouwen. Zij werken daarnaast ook hard aan het verduurzamen van bestaande woningen. Bij renovaties worden bestaande woningen namelijk verbeterd en verduurzaamd. In totaal zijn bijna een derde van het woningbezit verder verduurzaamd worden.

Op sommige plekken maken inwoners zich zorgen over de veiligheid en sfeer in hun wijk. Prettig wonen stopt niet bij de voordeur, vindt de corporatie. Samen met de huurdersorganisaties, dorpsraden en maatschappelijk werkers worden initiatieven genomen om bewoners in contact te brengen met elkaar. Samen zorgen zij voor begeleiding en toezicht om overlast en onveiligheid tegen te gaan.