Verschuivingen in SRGO bestuur

Foto: PR Stichting SRGO

Henri Vogel, voormalig voorzitter van het bestuur van Stichting Sport & Recreatie Goeree-Overflakkee kijkt terug op een boeiende bestuursperiode.

Als betrokken, sociaal actieve bestuurders en gast van de diverse lokale vestigingen was hij altijd een positieve kracht die op zoek was naar meerwaarde. “Gevraagd en ongevraagd meedenken met de samenleving,” zoals hij dat zegt. Ook collega-bestuurder Jan Verboom heeft zijn stokje overgedragen. Tot en met 31 december 2017 is hij werkzaam geweest als secretaris van Stichting SRGO. “Tijd voor een jongere generatie,” laat hij weten.

Henri Vogel
Al sinds 2007 was Henri Vogel betrokken bij voormalig Stichting Olympia en sinds 1-1- 2017 bij Stichting SRGO. Een nieuwe stichting met vele gezichten: drie zwembaden en vier multifunctionele gebouwen. “Zowel op sportief en recreatief gebied hebben we van alles te bieden. De kunst is om overal vooral meerwaarde te bieden, in plaats van alleen een gebouw te beheren of service te bieden.”

Voorheen lag bij stichting Olympia de prioriteit bij een betere bedrijfsvoering en een positief bedrijfsresultaat. Dat is bereikt. Samen met het bestuur ging Henri de samenwerking aan met andere locaties, eerst de Gooye en later, samen met de Gemeente, de overige vijf locaties. De afgelopen jaren, maar zeker 2017 stond in het teken van maatschappelijke meerwaarde. Hierbij bedoelt hij de drive om de accommodaties dichter bij de samenleving te brengen. “Om de locaties zoveel mogelijk in te zetten om een gezond en sportief eiland te worden, zijn en blijven.”

Jan Verboom
Jan Verboom is maatschappelijk actief bij Stichting Jannetje Gorissen, Stichting Bejaardenwerk Dirksland en de Ouderenvereniging Goeree-Overflakkee en vindt het wel tijd voor nieuw elan binnen het bestuur van SRGO. Jan was vanaf 2005 voorzitter van Stichting de Gooye en zodoende nauw betrokken bij de exploitatie van het sportcomplex. “SRGO is een nieuwe dynamische club die moet worden bestuurd door nieuwe jonge mensen die verbinding kunnen maken met anderen in een tijd met nieuwe behoeften en nieuwe technieken.”

LEES OOK: Plaatselijke Commissie Oude-Tonge viert 50-jarig bestaan met feestje

Toen de stichting overging naar SRGO kwam de nadruk ook te liggen op governance, om zo in samenwerking met de Gemeente een transparant en toekomstgerichte stichting en open bestuur te verwezenlijken, vervolgt Henri. Een doelstelling die wat Henri betreft ruim behaald is. “Dankzij de fusie van de zeven locaties hebben we een divers en afwisselend programma kunnen bieden op zowel sportief als recreatief gebied. Door de locaties te koesteren, dicht bij de samenleving te blijven en samen te werken waar nodig, kan er een prachtige toekomst in het verschiet liggen.”

Zowel de overige bestuursleden, directie als Jan en Henri vinden het jammer om uit elkaar te gaan. Echter is het voor een mooi doel. Jan richt zich verder op zijn andere bestuurlijke functies en Henri heeft zich verkiesbaar gesteld voor de lokale politiek op Schouwen-Duiveland. Vanwege het politieke belang, wilde hij dit niet mengen met het voorzitterschap. Echter blijft hij wel in beeld, aangezien hij het bestuur en directie altijd bij zal staan als er een beroep op het wordt gedaan, maar ook als gebruiker zijn steentje bij blijft dragen om de maatschappelijke meerwaarde verder te brengen. “Advies is altijd welkom, gevraagd en ongevraagd, daar hoef je geen voorzitter voor te zijn,” aldus Henri.

Reacties

Cookieinstellingen