Peuterbad van de Staver is weer geopend!

Foto: Sam Fish

Het peuterbad van het zwembad van de Staver is op 3 januari weer geopend door het bestuur van SRGO en de omgevingsdienst.

In december werd er tijdens een routinecontrole is een te hoge concentratie van de legionellabacterie aangetroffen in het babyzwembad van De Staver in Sommelsdijk. De directie van De Staver heeft het babybad daarom uit voorzorg gesloten. Het babybad zou pas weer open gaan als nieuw onderzoek aantoonde dat het weer aan de normen voldeed.

Directie neemt geen risico
Met regelmaat wordt het zwembad van De Staver op meerdere plekken bemonsterd om de veiligheid en het klimaat van het zwembad te bewaken. Uit de meetresultaten die De Staver in december ontving, bleek dat het babybad een te hoge concentratie van de legionellabacterie bevatte. De Staver heeft onmiddellijk maatregelen genomen en de relevante instanties op de hoogte gesteld.

Hoewel de Omgevingsdienst Midden-Holland meldde dat kon worden volstaan met het buitengebruik stellen van een sproeier, besloot de directie om elk risico uit te sluiten en het babybad tijdelijk te sluiten. Hiermee zijn de risico’s voor bezoekers beperkt gebleven. De Staver heeft nu maatregelen getroffen om een nieuwe besmetting te voorkomen en heeft daarna opnieuw onafhankelijk onderzoek laten verrichten naar de aanwezigheid van de legionellabacterie. Pas als metingen weer aantoonden dat de waarden weer normaal zijn, kon het babybad weer open, volgens de directie.

Reacties