Alle Flakkeese zwembaden officieel nationaal erkend

Foto: PR Stichting SRGO

De drie zwembaden op Goeree-Overflakkee zijn allemaal erkend door de Nationale Raad Zwemveiligheid. In april werd de erkenning al bekend gemaakt, maar een officiële overhandiging vond afgelopen maandag plaats.

Een prachtig resultaat voor Stichting Sport & Recreatie Goeree-Overflakkee, de overkoepelende exploitant van onder andere de drie zwemaccommodaties.

Op maandag 29 oktober was het zover. De erkenning vanuit de nationale raad zwemveiligheid, die in april al officieel behaald was, werd feestelijk en symbolisch uitgereikt aan wethouder Berend-Jan Bruggeman in SRGO locatie de Staver. Hij is, als wethouder Sport van de gemeente Goeree-Overflakkee symbool voor de sportsamenleving op ons eiland.

Na een korte toespraak van Erik Willems (NRZ) was daar het officiële moment van de overhandiging van de licentie. Wethouder Berend-Jan Bruggeman nam het woord en gaf aan enthousiast te worden van zo’n grote groep professionals die het zwemonderwijs mogelijk maken op Goeree-Overflakkee.

Hij is blij met deze erkenning en vindt dat dit aansluit bij de sportieve en educatieve doelstellingen die de gemeente op de agenda heeft staan en waar onder andere Stichting Sport & Recreatie Goeree-Overflakkee een bijdrage aan levert.

Veilig leren zwemmen
De Licentie Nationale Zwemdiploma’s stimuleert de borging van veiligheid en kwaliteit van leren zwemmen. De drie baden voldoen nu aan de kwaliteitscriteria welke staan beschreven in het handboek Licentie Nationale Zwemdiploma’s. De Licentie Nationale Zwemdiploma’s is een instrument om de kwaliteit van het zwemonderwijs en het diplomazwemmen voor het Zwem-ABC op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen en te houden.

Gecertificeerde docenten
Het nieuwe zwem ABC, dat eerder al werd ingevoerd bij de diverse baden, is de basis voor een leven lang zwemplezier en – veiligheid. Regelmatig worden de baden die aangesloten zijn bij de NRZ gecontroleerd op de kwaliteit. Alle zwemonderwijzers zijn gediplomeerd, gekwalificeerd, in het bezit van een verklaring omtrent gedrag (VOG) en blijven bijgeschoold.

Ouders en andere belangstellenden die meer informatie willen over deze licentie of over zwemles kunnen terecht op www.allesoverzwemles.nl.

Reacties