Penningmeester SRGO neemt afscheid

Foto: PR Stichting SRGO

Het bestuur en de medewerkers van Stichting Sport & Recreatie Goeree-Overflakkee streven naar een vitale en gezonde samenleving op Goeree-Overflakkee. Dagelijks exploiteert de stichting zeven accommodaties op het eiland, waaronder de drie zwembaden.

Johan Vogelaar, penningmeester, streeft naar een snelle en wendbare organisatie die zo zelfvoorzienend en transparant mogelijk is. Met vertrouwen draagt hij zijn stokje over aan het einde van 2018.

Als ervaren professional is Johan Vogelaar al bijna tien jaar betrokken bij voorheen Stichting Olympia en tegenwoordig Stichting Sport & Recreatie Goeree-Overflakkee. In 2009 speelde hij al dertig jaar volleybal in de Staver toen hij gevraagd werd om plaats te nemen in het bestuur. “Ik had nog nooit nagedacht om deel te nemen aan het bestuur van een stichting, maar ik wilde wel graag iets voor de maatschappij doen,” zegt Johan. De Staver had net een moeilijke periode achter de rug waarin fraude was gepleegd. “Een lastige positie om te beginnen als penningmeester, maar ik heb de situatie omgedraaid; hoe kan ik ervoor zorgen dat dit nooit meer gebeurt?”

Johan is al jaren zelfstandig ondernemer in de financiële sector en is een graag geziene consultant bij onder andere de Rabobank. Met al zijn kennis en het lef van een ondernemer begon Johan aan zijn bestuurstaak. “We hebben een frisse start gemaakt met een nieuwe accountant. Daarnaast hebben we alle procedures herschreven en vastgelegd. Hierin hebben we ook toetsingsmomenten opgenomen, in samenwerking met de gemeente. Zo ontstond een duidelijk beeld van de verwachtingen over en weer. Een geslaagde eerste stap, want deze toetsingspiramide wordt tot op heden door alle aan de gemeente verbonden partijen gebruikt.”

Een stichting met een zwembad is te allen tijde verlieslijdend, wordt duidelijk in het gesprek met Johan. “Het is duidelijk dat subsidie altijd nodig is geweest om de Staver open en betaalbaar te houden voor het publiek. Echter is het altijd mijn doel om alles buiten het zwemmen om, zo zelfvoorzienend mogelijk te maken. Zo betaalt de burger enkel voor het zwembad.” Dit streven, tezamen met de beschreven procedures hebben geleid tot een prachtig resultaat: in 2011 kreeg de toenmalige Stichting Olympia voor het eerst in 25 jaar een goedkeurende accountantsverklaring. “Tot op heden hebben we deze ieder jaar mogen ontvangen. Een prachtige kroon op ons werk en wat mij betreft wel de grootste mijlpaal in mijn carrière als bestuurder.”

LEES OOK: Stichting ZIJN is voor heel GO op zoek naar gezelschapsvrijwilligers!

De huidige stichting, SRGO, heeft ook nog steeds profijt van Johan als penningmeester. Alle procedures zijn aangepast en herschreven op het exploiteren van maar liefst zeven accommodaties. Als we aan directeur Lesly Wolters vragen naar de bijdrage van Johan dan kan hij daar kort over zijn: “Johan is een eerlijke en prettige sparringspartner, voor zowel bestuur als voor mij. Hij zit niet op de centen, maar denkt nadrukkelijk mee in het ontwerp en de uitvoering van de organisatie.”

Inmiddels is voor Johan het laatste half jaar van zijn bestuurlijke periode aangebroken. Hij heeft ervoor gekozen om plaats te maken voor nieuw talent om de organisatie, die hij mede heeft opgezet, nu verdere invulling te geven. Dat betekent niet dat hij tot en met december rustig afwacht. “Ik wil graag nog een groot aantal stappen zetten in het verbeteren van het proces van besluitvorming tussen Stichting en Gemeente, nog een goedkeurende accountantsverklaring en de organisatie optimaal transparant, snel en wendbaar maken. Zo kunnen we met alle collega’s ruimte voor beweging creëren.”

Reacties