Politie surveilleert extra op gedrag in het verkeer

Foto: PR Politie Haringvliet

In 2020 vielen er op Goeree-Overflakkee 4 doden en 79 gewonden na een aanrijding. Daarnaast werden er ook nog 364 ongevallen geregistreerd.

Even voor de duidelijkheid, deze cijfers betreffen alleen Goeree-Overflakkee. En dat is reden genoeg voor de agenten van het basisteam Haringvliet om extra te surveilleren. Ze letten daarbij op gevaarlijk en ongewenst verkeersgedrag.

Verkeersgedrag

Het verkeersgedrag is regelmatig één van de onderwerpen die burgers bij de politie melden. Hard rijden, gevaarlijk inhalen, rijden zonder helm, crossen op de openbare weg en nog veel meer. Het is dit slechte gedrag dat overige weggebruikers in gevaar brengt. Het eiland kent veel dijken, bochten en drukke doorgaanswegen. Dat zijn allemaal ingrediënten die oproepen tot nadenken als je achter het stuur zit.

“Geen enkele agent wil de melding krijgen van een ernstig ongeval,” laat de politie weten. “En we vinden het helemaal verschrikkelijk om vervolgens ouders of zelfs nabestaanden te moeten informeren.”

Extra surveillance

In de afgelopen maanden is er door agenten extra gesurveilleerd. Dit gebeurde zowel zichtbaar als onzichtbaar. Zo konden verkeersdeelnemers die de regels aan hun laars lapten bekeurd worden. Naast de bekeuringen zijn er ook diverse gesprekken gevoerd over het rijgedrag van de bestuurder.

In totaal zijn 127 processen-verbaal uitgeschreven. Acht personen reden 40 kilometer harder dan toegestaan. Dertien bestuurders reden 30 kilometer te hard. Drie moesten direct hun rijbewijs inleveren. Ook wordt er nog aardig vaak gebeld achter het stuur en komt het vaak voor dat er geen gordel wordt gedragen. Dat een doorgetrokken streep niet overschreden mag worden, leverde 6 bestuurders een boete op.

Het zijn allemaal overtredingen die de verkeersveiligheid in gevaar brengen. Ook in de komende periodes zal er extra worden gesurveilleerd. “Laten we met elkaar zorgen dat we veilig thuis komen!”