Chat met de politie over het vuurwerkverbod dit jaar

Foto: Politie Goeree-Overflakkee

De politie stelt regelmatig haar chatbox beschikbaar voor vragen rondom een specifiek thema. Zo ook op woensdag 16 december.

Door Sam Fish

Knallend het nieuwe jaar ingaan is deze jaarwisseling niet mogelijk door het algehele vuurwerkverbod. Het is inmiddels bekend dat dit is besloten om de druk op de zorg niet nóg verder op te hogen. Maar het kan natuurlijk zo zijn dat je toch nog met een paar vragen zit.

Chat met de politie

Die vragen kun je op woensdag 16 december rechtstreeks aan de politie vragen. Dit kan via de chat op hun website. Vraag bijvoorbeeld welk vuurwerk je wél mag afsteken tijdens de jaarwisseling. Of mag je vuurwerk bewaren tot volgend jaar? Wat kun je doen bij vuurwerkoverlast? En wat zijn de straffen als je het verbod overtreedt?

Al je vragen worden beantwoord tijdens de speciale themachat met de politie Deze vindt plaats op woensdag 16 december tussen 19.00 en 21.00 uur via de website van de politie. Wat ga jij vragen?