Gemeente en politie starten met flexibel cameratoezicht

Foto: Afbeelding van ElasticComputeFarm via Pixabay

De gemeente Goeree-Overflakkee start met flexibel cameratoezicht. Deze worden gebruikt bij de de handhaving van de openbare orde.

Het cameratoezicht is een samenwerking tussen de politie, burgemeester en het Openbaar Ministerie. Deze driehoek hoopt dat de camera’s bijdragen aan de opsporing van daders van strafbare feiten.

Openbare orde

Het inzetten van cameratoezicht is gebaseerd op de wettelijke taak van de lokale overheid. Het doel is om de openbare orde te handhaven. Fysiek toezicht is niet altijd voldoende om criminaliteit te voorkomen of bestrijden. Cameratoezicht is dan een geschikt middel om meer zicht te krijgen op criminaliteit.

“Op Goeree-Overflakkee zijn de criminaliteitscijfers, vergeleken met andere gemeentes, laag. Maar ook hier gebeuren genoeg zaken die de veiligheid en leefbaarheid aantasten. Denk aan het gebruik en verhandelen van drugs. Maar ook diefstal en vandalisme,” zegt burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman. “We zetten allerlei middelen in om dit een halt toe te roepen. Cameratoezicht is er daar één van. Hopelijk gaat hier een preventieve werking van uit. Mochten er toch incidenten zichtbaar zijn, dan hopen we met de beelden de daders te kunnen traceren. Dan kunnen we hen de rekening toesturen voor het vergoeden van de schade.”

Hotspots

De camera’s worden geplaatst op plaatsen waar de noodzaak het grootst is. De gemeente brengt samen met de politie de zogenaamde hotspots in beeld. In afstemming met de driehoek zal de burgemeester locaties aanwijzen. Daar zal, bij wijze van proef, een camera worden geplaatst.

De effecten van de inzet van het cameratoezicht worden met enige regelmaat gemonitord. Na één jaar wordt het gebruik van de mobiele camera’s geëvalueerd.

Gebruik van de beelden

De politie heeft een belangrijke rol bij het beheer van cameratoezicht op openbare plaatsen. Zij is verantwoordelijk voor het verwerken van de beelden. Dit gebeurt op grond van de Wet politiegegevens. De politie voert dan ook de operationele regie. De politie is ook de instantie die gebruik maakt van de beelden bij incidenten of ongeregeldheden met betrekking tot handhaving van openbare orde.

“De mobiele camera’s kunnen helpen om openbare orde problematiek tegen te gaan,” zegt Sacha Houtman. Zij is operationeel expert wijkagent. “Als politie kunnen we straks de camerabeelden gebruiken om strafbare feiten op te sporen.

Maak melding

Het gezamenlijke doel is om met elkaar de veiligheid op het eiland te waarborgen. Heb je informatie over mogelijke daders? Of heb je iets gezien dat kan helpen om hen op te sporen? Maak er dan een melding van bij de politie via 0900-8844. Dit kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Bij heterdaad is het belangrijk om 112 te bellen.