Afschot knobbelzwanen in Zuid-Holland weer verboden

Foto: Pixabay; JAEL

De jacht op knobbelzwanen is in de provincie Zuid-Holland per direct verboden. Dat heeft de rechtbank van Den Haag bepaald.

De uitspraak is de uitkomst van het tweede kort geding. Deze werd aangespannen door Stichting Dierenradar van dierenarts en zwanenbeschermster Saskia Van Rooy. Zij ging hiervoor de samenwerking aan met de Faunabescherming.

De provincie gaf de Faunabeheereenheid een vrijstelling om het dier in heel Zuid-Holland te bestrijden. Daarmee zou voorkomen worden dat de zwanen schade aanrichten aan gewassen en grasland. In november 2018 was er over deze vrijstelling ook al een uitspraak van de rechtbank in Den Haag. Daarin werd gezegd dat het voorlopig niet toegestaan zou zijn. De schade die de zwanen zouden aanrichten was namelijk onvoldoende aangetoond.

Kleine zwanen

De provincie liet daarna de Faunabeheereenheid het Faunabeheerplan iets aanpassen. Ze verleenden opnieuw een vrijstelling aan jagers om per 1 oktober 2019 knobbelzwanen te schieten. De Rechtbank zet hier nu opnieuw een streep door. Volgens de Rechtbank hebben Dierenradar en de Faunabescherming aangetoond dat het in het Faunabeheerplan beschreven afschot van knobbelzwanen grote reële risico’s voor de populatie kleine zwanen met zich mee brengt.

De provincie Zuid-Holland is één van de belangrijkste plaatsen waar Kleine zwanen in de herfst- en winterperiode voorkomen. Ze zijn dan te vinden in groepen die gemengd zijn met knobbelzwanen. De kleine zwanen worden ernstig bedreigd en zijn een beschermd diersoort. Het verstoren en doden van kleine zwanen is bij wet verboden.

Volgens de organisaties leidt het afschot van knobbelzwanen onvermijdelijk tot het verstoren, verwonden en afschieten van kleine zwanen. Vanaf schotafstand is het namelijk maar moeilijk om de twee zwanen van elkaar te onderscheiden. Vliegend zijn de beide soorten al helemaal niet uit elkaar te houden.

Hoorzitting

Volgens de rechtbank is niet gebleken dat de provincie maatregelen heeft getroffen om opzettelijke verstoring van kleine zwanen te voorkomen. Op de hoorzitting gaf de provincie aan dat er geen enkele controle in het veld plaatsvindt. Dat zou betekenen dat opzettelijke verstoring en bejaging van kleine zwanen niet uitgesloten is.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden