Edudelta College NIET failliet

Foto: Google Maps

Vandaag heeft de Tweede Kamer een brief ontvangen van de Ministers van Onderwijs met daarin informatie over de ontstane situatie bij de Edudelta Ónderwijsgroep en het besluit met betrekking tot het reddingsplan.

Kern van dit besluit is: organiseer de overdracht van leerlingen en studenten naar regionale onderwijspartners met behoud van zoveel mogelijk onderwijzend personeel.

“Edudelta College is niet failliet en het onderwijs aan leerlingen en studenten gaat door als gewoonlijk. We maken goede afspraken voor de toekomst met onderwijsaanbieders in de regio om het onderwijs te borgen,” laat een woordvoerder weten. “De afspraak met het Ministerie was om niet te communiceren voordat de brief aan de Kamer was verstuurd.”

Wat bekent dit besluit concreet? De gevolgen:
– De intentieovereenkomst met Lentiz zal worden beëindigd. De voorgenomen fusie gaatdus niet door.
– De afspraken in Zeeland blijven onveranderd: De overdracht van het vmbo Goes naar Pontes wordt per 1 augustus 2018 gerealiseerd. De intentieovereenkomst met Scalda wordt omgezet in een definitieve overdrachtsovereenkomst voor het mbo in Goes per 1 augustus 2018.
– Voor de locaties Middelharnis en Barendrecht zoeken wij overdrachtspartners die het onderwijs aan de huidige en toekomstige leerlingen/studenten kunnen borgen, daarbij zo veel mogelijk (onderwijzend) personeel overnemen en verantwoordelijkheid nemen voor de benodigde voorzieningen (inclusief realisatie beroepscampus). De eerste gesprekken hierover hebben inmiddels plaatsgevonden.
– Na afronding van bovenstaande activiteiten zal Edudelta als scholengroep ophouden te bestaan. Tot die tijd worden alle verbonden partijen geïnformeerd en wordt gezamenlijk gewerkt aan nieuwe afspraken voor de toekomst.

LEES OOK: Bijstandsgerechtigden helpen elkaar

Voortzetting zorgvuldig proces
“Deze, door het ministerie gevraagde resultaten kunnen wij bereiken door het volgen van een zorgvuldig proces. Zodra er formeel vastgelegde resultaten geboekt zijn, zullen wij deze uiteraard bekendmaken,” legt een woordvoerder uit. “Tot die tijd vragen wij begrip voor het feit dat wij geen mededelingen kunnen doen. Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van Edudelta hebben waardering voor deze gekozen beleidslijn en ondersteunen deze van harte. Vol vertrouwen zien wij dan ook de toekomst tegemoet.”

Borging kwaliteit van onderwijs
“Door deze stappen kunnen wij de kwaliteit van het onderwijs verder versterken, passend bij onze hoge ambitie (beste AOC van Nederland en ons vmbo is excellent). De essentie blijft het verzorgen van goed onderwijs op bereikbare locaties voor studenten/leerlingen, zodat ook groen en technisch onderwijs in de regio Zuidwest-Nederland gegarandeerd blijft. Met afgestudeerde studenten die zeer gewild zijn door de werkgevers in de regionale arbeidsmarkt,” aldus de woordvoerder.

Reacties