Gastles over Prinsjesdag

Foto: SGP Goeree-Overflakkee

De derde dinsdag in september is een belangrijke dag voor (politiek) Nederland. De plannen van het Kabinet worden dan bekend gemaakt.

SGP Goeree-Overflakkee vindt het belangrijk dat jongeren zich hier al vroeg op kunnen oriënteren. Met een digitale lesbrief maken leerlingen uit groep 8 nader kennis met Prinsjesdag en ’s lands begroting.

“In de voorgaande jaren ontvingen al vele leerlingen van de basisscholen een lesbrief over Prinsjesdag. De lesbrief is een initiatief van het Reformatorisch Dagblad en past uitstekend in ons educatief programma,” vertelt Huibert Slingerland, die vanuit de werkgroep educatie van de commissie publiciteit SGP Goeree-Overflakkee dit project aanstuurt. “Dit jaar is de lesbrief voor het eerst in digitale vorm. Kinderen houden een kabinetsvergadering, schrijven een troonrede en voeren het woord tijdens de Algemene Beschouwingen. Het nieuwe lespakket Prinsjesdag4Kids betrekt leerlingen er helemaal bij. Al zitten ze op school, met de lesbrief laten we hen de gebeurtenissen in Den Haag beleven alsof ze erbij aanwezig zijn.”

LEES OOK: Drie brandweermannen kregen Koninklijke Onderscheiding

Op vrijdag 15 september ontvingen leerlingen van de School met de Bijbel in Sommelsdijk een gastles over Prinsjesdag van SGP-fractievoorzitter Kees van Dam. Op een leuke en creatieve manier wist hij de leerlingen te informeren over de begroting van ons land. Daarnaast was er ook ruim aandacht voor wat er precies gebeurt op Prinsjesdag.

Met de staatsschuldmeer op het digibord kwam het gesprek al snel op de inkomsten en uitgaven van de overheid. Dat er een verstandige generatie zit aan te komen werd al snel duidelijk. De leerlingen van groep 8 konden niet begrijpen dat er in ons land meer wordt uitgegeven dan dat er binnenkomt. Juffrouw van den Boogert gaat rond Prinsjesdag met haar leerlingen aan de slag met Prinsjesdag4Kids. Prinsjesdag4Kids vervangt de lesbrief Prinsjesdagbode die het Reformatorisch Dagblad tientallen jaren uitbracht.

Reacties