Multifunctionele accommodatie aan de Groene Zoom

Foto: Gemeente Goeree-Overflakkee

Het gebouw van de openbare basisschool J.C. van Gent in Sommelsdijk bepaalt al sinds 1968 het straatbeeld. Het is echter sterk verouderd.

Het pand biedt weinig mogelijkheden en duurzaamheidsoplossingen ontbreken. Daarom komt het in aanmerking voor nieuwbouw. De gemeente ziet kansen in het breder inzetten van het gebouw. De gemeente, SOPOGO, wijkvereniging de Zwaluw en Kibeo hebben maandag 6 maart een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Hiermee werken de partijen toe naar de bouw van een zogeheten multifunctionele accommodatie (MFA) aan de Groene Zoom in Sommelsdijk.

Jan Pas is namens de gemeente de projectleider van de MFA in Sommelsdijk. Hij vertelt dat een MFA staat voor een gebouw dat een maatschappelijke rol vervult in een dorp. “met de MFA hebben we als doel een dienstenaanbod voor Sommelsdijk op één centrale plek te bundelen. Dit moet een positieve bijdrage gaan leveren aan de dorpsgemeenschap. Met de betrokken partijen kijken we hoe het nieuwe gebouw straks zo goed mogelijk kunnen benutten. Denk bijvoorbeeld aan het toekomstbestendig, gezamenlijk gebruiken van bepaalde ruimtes. De gemeente pakt hierin een stimulerende en ondersteunende rol. Op die manier willen we een positieve impuls geven aan de maatschappelijke ontmoeting in Sommelsdijk.”

Samen aan de slag

Op donderdag 2 februari gaf de gemeente groen licht voor het beschikbaar stellen van het geld voor het project. “Natuurlijk is er in het voortraject al een hoop gebeurd,” laat Pas weten. “Denk aan het samenbrengen van de partijen, maar ook het informeren van omwonenden. En natuurlijk het haalbaarheidsonderzoek dat gedaan moest worden.”

In dat onderzoek worden de mogelijkheden en wensen getoetst op de haalbaarheid. “Het is heel fijn dat we na een positief besluit door kunnen. We zijn nu gestart met de ontwerpfase. Hierin gaan de architect, een stedenbouwkundige, de bewoners en de betrokken partijen een voorlopig en definitief ontwerp maken. Voor de verdere uitwerking wordt er voor het tweede kwartaal een inwonersavond georganiseerd voor direct omwonenden.”

Volgens de huidige planning kunnen de partijen eind 2025 het nieuwe gebouw in. “Een prachtig streven waar we de komende jaren enthousiast, samen aan werken.”

Glimlach op het gezicht

De komst van een MFA in Sommelsdijk tovert een glimlach op het gezicht van de betrokken partijen. Bestuurder bij SOPOGO Anke Langmuur is blij met de recente ontwikkelingen. “Door de bouw van deze MFA zorgen we samen met de gemeente en andere partners voor een kansrijke ontwikkeling voor de kinderen van nu en straks. Met een eigentijds gebouw zijn we klaar voor de toekomst van ons prachtige eiland Goeree-Overflakkee.”

Regiodirecteur Zuid-Holland bij Kibeo Marleen Noordijk kan dit alleen maar bevestigen. “Met Kibeo, OBS J.C. van Gent én Wijkvereniging de Zwaluw onder één dak kunnen we een nog intensievere samenwerking aangaan. Samen laten we kinderen groeien in een mooie, nieuwe en prachtige groene omgeving.”

Een eilandbrede aanpak

Een groot aantal andere basisscholen op Goeree-Overflakkee heeft de komende jaren een nieuw gebouw nodig. Daarom investeert de gemeente fors in huisvesting voor het onderwijs. Met de schoolbesturen van SOPOGO en CBS De Hoeksteen werkt de gemeente de komende jaren aan nieuwbouw in Den Bommel, Nieuwe-Tonge, Ooltgensplaat, Ouddorp en Stad aan ‘t Haringvliet. Ze zoeken met elkaar naar de meest geschikte locaties.

Daarnaast verkennen ze de mogelijkheden om ook deze nieuwe onderwijslocaties uit te breiden met andere maatschappelijke functies. Denk aan een sportzaal of een kinderopvang. De gemeente wil dat ook in die dorpen het nieuwe gebouw een positieve bijdrage levert aan de dorpsgemeenschap.

Kindwijs

Maar SOPOGO is niet de enige organisatie voor het basisonderwijs op het eiland. Voor de protestants-christelijke basisscholen is er Kindwijs. Ook hun gebouwen kunnen wel een upgrade gebruiken. De gemeente kijkt daarom met hen naar mogelijkheden voor verduurzaming van hun scholen. Hierbij gaat het om de scholen in Stad aan ’t Haringvliet, Den Bommel en Nieuwe-Tonge.

Wethouder onderwijs Berend Jan Bruggeman vertelt dat goed onderwijs vraagt om goede schoolgebouwen. “De afgelopen anderhalf jaar is al veel voorbereidend werk verricht. In 2023 willen we voor alle projecten gestart zijn met de ontwerpfase. Een belangrijke vervolgstap op weg naar het moment dat de eerste paal de grond in gaat. Goed om te zien dat volgens de huidige planning de eerste schoolgebouwen eind 2025 in gebruik worden genomen.”

Projectwebsite

De gemeente heeft onder de naam ‘G-O bouwt aan onderwijs en verbinding’ een projectwebsite gelanceerd. Inwoners worden hier op de hoogte gehouden van alle lopende projecten. Ze kunnen snel de juiste informatie vinden en weten in welke fase het project zich bevindt. De website is te benaderen via www.go-onderwijsenverbinding.nl.

Cookieinstellingen