NVWA start met controles rookverbod op schoolpleinen

Foto: Afbeelding van Free-Photos via Pixabay

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaan vanaf 1 januari controleren of schoolpleinen echt rookvrij zijn.

Bij de inspecties wordt naar diverse dingen gekeken. Zo moet een schoolterrein rookvrij zijn. Maar scholen moeten ook het instellen, aanduiden en handhaven van het verbod goed geregeld hebben.

Rookverbod

Het rookverbod geldt voor alle schoolterreinen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Ook geldt het voor bekostigde onderwijsinstellingen in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en in het wetenschappelijk onderwijs.

Scholen moeten duidelijk aangeven dat er op het terrein niet gerookt mag worden. Dit moet gedaan worden met borden of tegens. Bij de inspectie wordt ook gekeken of de school echt handhaaft. Zo moet er actief worden opgetreden als iemand rookt op het plein. En niet alleen op het moment van de inspectie, maar ook daarbuiten.

Roken is zeer schadelijk voor de gezondheid. Daarom moet ieder kind de kans krijgen om volledig rookvrij op te groeien. Het rookverbod op scholen is daarmee één van de belangrijkste maatregelen op weg naar een rookvrije generatie.

Handhaving

Op dinsdag 2 december publiceerde de NVWA het nieuwe Specifiek Interventiebeleid tabak en rookwaren. Hier staat onder meer beschreven hoe de NVWA optreedt tegen overtredingen van het rookverbod.

Dat begint met een schriftelijke waarschuwing. Als bij een herinspectie blijkt dat de situatie niet is veranderd, krijgt de beheerder van de onderwijsinstelling een boete. De hoogte van die boete is 600 euro. Deze kan bij herhaling oplopen tot 4500 euro.