Escape Room over duurzame energie voor scholen

Foto: Windpark Krammer

Veel dingen worden steeds duurzamer, daar kunnen we op Goeree-Overflakkee goed over meepraten.

Zo worden windturbines en zonnepanelen steeds belangrijker voor de duurzame energievoorziening. Maar wat doen ze precies? En hoe werkt dat allemaal? En er zijn nog veel meer vragen die waarschijnlijk bij kinderen op komen. Al deze antwoorden en nóg meer vragen zijn vermaakt tot een heuse Escape Room! Deze is ontwikkeld voor kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs.

In de Escape Room worden kinderen spelenderwijs meegenomen in duurzaamheid. Wat is duurzame en schone energie en hoe werkt het precies? Dat is wat de kinderen gaan uitzoeken. En de Escape Room is nu al een succes. Hij is al door bijna 350 klassen in heel Nederland gedownload!

Duurzaamheid

Nederland stapt over op energie uit duurzame bronnen als zon en wind. We zien steeds meer windmolens gebouwd worden op land en zee. En dat moet ook, want we gebruiken in Nederland steeds meer stroom. Daarnaast zijn er veel nieuwe mensen nodig om te werken aan de ontwikkeling, bouw en onderhoud van de turbines.

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil kinderen daarom meer vertellen over duurzame energie. Kinderen moeten de oplossing vinden van vele puzzels. Het doel? De stilstaande windturbine laten draaien.

Escape Room

Kinderen leren het beste door te doen. Daarom kunnen ze een spannende Escape Room spelen. Het spel begint met een briefje in een fles dat door de docent is gevonden op het strand. Op het briefje staan instructies en uitleg. Het is de bedoeling dat ze een code van 9 cijfers kraken.

Hoofdrolspelers Windson en Ciara zijn vast komen te zitten in een windturbine. Hierbij hebben ze deze per ongeluk stilgezet. Alleen als de code gekraakt wordt kunnen ze de turbine weer laten draaien.

Prijs

Natuurlijk zijn spelletjes leuk om te doen. Maar het wordt allemaal nóg leuker als er ook een prijs valt te winnen. Klassen die de puzzels hebben opgelost en de code hebben gekraakt, kunnen deze invoeren op de website. Ze kunnen dan een bouwpakket van een grote LEGO windmolen winnen. Eind november worden de drie winnende scholen van de eerste ronde bekend gemaakt.

De tweede ronde loopt van 27 oktober tot 20 november. In deze tijd kunnen scholen de Escape Room nog aanvragen. Een deel van het pakket wordt per post verstuurd. Via de website www.vanwindnaarwatt.nl kunnen docenten de handleiding vinden voor de lessen. Ook het benodigde materiaal is daar te downloaden.