Meldpunt voor scholen met tijdelijke coronasluiting

Foto: Image by Alexas_Fotos from Pixabay

Er komt een meldpunt voor scholen die tijdelijk de deuren moeten sluiten door een corona-uitbraak. Het meldpunt is zowel voor het primair als het voortgezet onderwijs.

Door Hedwig Heeren

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en het onderwijsveld hebben afgesproken het meldpunt in te richten. Dit komt in het Internet Schooldossier van de inspectie, dit is niet openbaar.

Melding

Schoolbesturen geven een melding wanneer een hele school of vestiging tijdelijk dicht moet. Ook sluitingen die eerder plaats hebben gevonden moeten erin worden opgenomen. “Ook in deze tijd van corona blijft het onverminderd van belang dat kinderen onderwijs krijgen,” schrijft inspectie op haar website. “Er kunnen echter situaties ontstaan waarin dat tijdelijk niet meer mogelijk is. De school kan dan niet open blijven voor fysiek onderwijs.”

Zicht op functioneren onderwijsstelsel

De registratie van scholen die tijdelijk moeten sluiten is belangrijk om zicht te houden op de continuïteit van het onderwijs. Naar de melding neemt de inspectie, indien nodig, contact op met het bestuur. Er wordt dan gekeken naar een mogelijke oplossing en de vooruitzichten worden besproken.

Daarnaast zorgt het meldpunt voor belangrijke informatie over het functioneren van het onderwijsstelsel. Er komt ook aanvullend maandelijks onderzoek naar de gevolgen van het virus voor het onderwijs. Er wordt een maandelijkse rapportage opgesteld die openbaar wordt gemaakt. Deze bestaat uit de informatie uit het meldpunt en het aanvullende onderzoek.

Niet per school

De rapportage geeft een beeld op regionaal niveau. Dit houdt in dat de informatie niet te herleiden is naar een individuele school of vestiging. De rapportage geeft informatie om waar nodig beleid te maken. Bijvoorbeeld om leerachterstanden te voorkomen.

Er is wel een website die (cluster)meldingen in onder meer het onderwijs bijhoudt. Goeree-Overflakkee is op deze website niet te vinden.