Obs Roxenisse opent eigen schoolbibliotheek

Foto: Sam Fish

Groot feest op obs de Roxenisse in Melissant, al begon het wat rustiger dan je zou verwachten. De kinderen troffen namelijk lezende volwassenen aan in de gang.

Door Sam Fish

Directrice Petra ’t Hoen, wethouder Berend Jan Bruggeman en biebjuf Irene zaten zó verdiept in hun boek dat ze de kinderen niet aan zagen komen. Maar gelukkig schrokken ze al snel op en kon de opening van de bieb beginnen.

“Natuurlijk hadden we al wel een kast met boeken, maar de schoolbibliotheek is meer dan dat,” vertelt Petra ’t Hoen. “Kinderen krijgen boekentips, ze krijgen hulp bij het lezen en ze krijgen zelfs een eigen bibliotheekpas! Daarmee mogen ze boeken uit de kast lenen en zelfs mee naar huis nemen.”

Opening

De boekenkast en –krat is nog even afgeschermd. Het is dan ook aan de kinderen uit de klassen om hun eigen leesdeel te onthullen. Zo is er een krat vol boeken voor de jongste kinderen van groep 1 en 2. Dan is er een deel in de kast voor groep 3 en 4, een deel voor groep 5 en 6 en tot slot een deel voor 7 en 8. Uit elke klas mag een kind helpen met het onthullen van de kasten.

En omdat het natuurlijk geen opening kan zijn zonder feest wordt er na afloop gedanst en gezongen. De kinderen doen daarvoor mee met het themalied voor de Kinderboekenweek van Kinderen voor Kinderen. Het thema van de week is ‘En toen’ en zo heet dus ook het liedje.

Biebjuf en biebbaasjes

De schoolbibliotheek wordt begeleid door biebjuf Irene. Zij helpt de kinderen met het lenen en uitzoeken van boeken. Ze kan zelfs begeleiden bij het beter worden in lezen. Maar dat hoeft ze gelukkig niet alleen te doen. Ze krijgt daarbij hulp van de biebbaasjes. Dit zijn Iris, Stefan en Evie. Zij zorgen ervoor dat de bieb er altijd netjes bij staat. Plus, ze staan ook altijd klaar om boekentips uit te delen!

De bibliotheek op school

De schoolbieb in de Roxenisse is niet zomaar een kast met boeken, het is onderdeel van ‘De bibliotheek op school’. Dat is een landelijke aanpak waarin de bieb en school structureel samenwerken. Bijvoorbeeld aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid. Het doel is om het leesplezier te vergroten.

Wanneer er leesplezier is gaan kinderen meer lezen. Als ze beter worden in lezen, kunnen ze ook beter leren. Het spreekt voor zich dat een goede schoolbieb hiervoor de basis vormt. Want wit je dat 15 minuten lezen per dag, 1000 nieuwe woorden per jaar oplevert?