De eerste week terug op school is een feit

Foto: Petra 't Hoen

“De kinderen vinden het hartstikke leuk om terug te zijn,” zegt Petra ’t Hoen. Ze is directrice op obs de Westhoek in Ouddorp en obs de Roxenisse in Melissant. “En wij ook!”

Door Sam Fish

Maandag 11 mei was de grote dag. Voor het eerst in acht weken mochten kinderen weer terug naar de basisschool. Niet allemaal tegelijk, de groepen zijn in tweeën verdeeld. De ene groep komt de ene dag, de andere groep de andere. Een goede oplossing voor nu.

Geen achterstand

“We zijn zelf ook heel blij dat we weer aan de slag kunnen,” zegt Petra. “We hebben de afgelopen weken ons best gedaan om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij het thuiswerken. Maar het is toch wel fijn om hen gewoon weer in de klas te hebben. We kunnen nu gaan kijken waar iedereen gebleven is met de stof en dan kunnen we zorgen dat iedereen op maat weer het juiste onderwijs krijgt.” Maar ze noemt het geen achterstand. “Als alle kinderen een achterstand hebben, dan heeft niemand een achterstand,” vindt ze.

Voorlopig ligt de focus vooral op de hoofdvakken. “Rekenen, taal, spelling, lezen, dat zijn echt hele belangrijke onderdelen,” geeft Petra aan. “We hebben minder tijd met de leerlingen, dus we moeten prioriteiten stellen. We komen simpelweg niet overal aan toe. Maar er moet zeker wel afwisseling zijn tussen werk en ontspanning. Dus we gaan wat vaker naar buiten en we praten veel in kringgesprekken. Er wordt echt per klas gekeken waar behoefte aan is.”

Maatregelen

Natuurlijk zijn er nog wel dingen die in de gaten gehouden moeten worden nu de kinderen weer terug op school zijn. “In de hogere klassen houden we echt de anderhalve meter afstand. Dat is daar ook haalbaar,” bevestigt ’t Hoen. “Bij de kleuters is dat niet realistisch.”

Gelukkig hebben ze daar wel wat voor geregeld. Zo zijn er aparte pauzes, aparte toiletten en speciale looproutes binnen de school. Maar dat is niet alles. “We hebben een samenwerking met de Webego,” vertelt Petra. “Op elke school zijn twee Webego-medewerkers aanwezig. Zij houden de hele dag alles schoon. De deurklinken nemen ze mee met elk rondje, de wc’s worden de hele dag schoongemaakt en ze doen zelfs een knopjesronde, dan gaan ze langs het kopieerapparaat en de koffieautomaat.” In de pauze maken ze zelfs de lokalen schoon. “Hiermee proberen we de risico’s tot een minimum te beperken.”

Dankbaar

Eigenlijk zijn alle partijen wel blij dat de kinderen weer terug naar school mogen. Ouders krijgen iets meer rust thuis, ook om hun eigen werk weer op te pakken. De kinderen zien hun klasgenootjes eindelijk weer en de leerkrachten kunnen ook weer aan de slag. De gemeente vond dat een goede reden voor een presentje.

“We hebben een taart gekregen,” laat Petra weten. “Dat is heel aardig en wordt ook zeker gewaardeerd. Het is een mooi bedankje naar alle medewerkers die zo hard hebben gewerkt de afgelopen weken. We hebben meer uren gedraaid dan ooit. Met liefde, natuurlijk, maar het vraagt veel van het personeel. We gaan hier dus zeker van genieten.”

“Maar ik wil ook alle ouders bedanken,” zegt Petra tot slot. “Zij hebben ook heel goed geholpen de afgelopen weken. En ook nu houden ze zich heel goed aan de regels. Ze komen het plein alleen op voor de allerkleinsten. Dus via deze weg; Bedankt!”

Vooruitgang

Dinsdagavond 19 mei maakte premier Rutte in een persconferentie bekend dat de basisscholen vanaf 8 juni weer volledig gaan draaien. Dat houdt dus in dat er geen halve klassen meer zullen zijn. Iedereen zal tegelijk leskrijgen.