N59 op 30 augustus weer open voor verkeer

Foto: Heijmans

Vanaf woensdag 30 augustus om 05.00 uur is de N59 weer geopend voor verkeer, dagen eerder dan gepland.

“De N59 is een belangrijke verbinding voor het eiland,” weet ook wethouder Van Putten. “Het is fijn dat door het harde werk dat verzet is de weg nu twee dagen eerder open kan.”

Gedeputeerde Zevenbergen van de provincie Zuid-Holland spreekt van een uniek project. “Maatregelen waren nodig voor de veiligheid en doorstroming van weggebruikers. We hebben met dit project laten zien dat dit op een duurzame manier kan. Met veel hergebruikte materialen en inzet van elektrisch materieel. Daar ben ik trots op!”

Werkzaamheden

De N59 is een belangrijke verbinding. Weggebruikers hebben tijdens de werkzaamheden moeten omrijden, met extra reistijd tot gevolg. Door te werken in dubbele shifts en zeven dagen per week is het gelukt om de werkzaamheden binnen 3,5 week te voltooien. Deze intensieve werkperiode heeft de duur van de werkzaamheden flink verkort.

Aannemer Heijmans heeft de weg verbreed en nieuwe asfaltlagen aangelegd. Er zijn ongeveer 6.500 gaten in de weg geboord voor de nieuwe middengeleiderail. Deze geleider scheidt de rijbanen en verkleint daarmee de kans op ernstige ongelukken.

Aan beide kanten van de weg ligt een verharde uitwijkstrook van 1,60 meter waar voertuigen kunnen uitwijken als hulpdiensten moeten passeren. Heijmans heeft de werkzaamheden op duurzame wijze uitgevoerd.

Innovatie en duurzaamheid

Niet eerder werd er door de aannemer Heijmans bij een project in Nederland zoveel elektrisch materieel ingezet. Voertuigen konden laden op een speciaal ingericht laadplein, vlakbij het werkterrein, direct verbonden op groene stroom van nabijgelegen windmolens. Tevens zijn voertuigen op waterstof ingezet om de uitstoot te beperken.

De aan- en afvoer van diverse materialen gebeurde per schip om het aantal vrachtwagens over de weg te verminderen. Materialen zijn zo veel als mogelijk hergebruikt. Zo ligt er naast de rijbaan een 1.60 meter brede strook verharding onder het zand die is gefundeerd met natuurlijke restproducten.

De weg is in 2021 al voorzien van energiezuinige verlichting en er zijn slimme bandenpompen gekomen langs de N59 waar men gratis de banden kan oppompen. ‘Uilenrollers’ op de hectometerpaaltjes voorkomen aanrijdingen met vogels. En de oude bebording is schoongemaakt en wordt hergebruikt langs de weg.

Samenwerking

Wethouder Van Putten vertelt dat zowel inwoners als het bestuur van de gemeente zich al heel lang grote zorgen maken over de doorstroming en de verkeersveiligheid op de N59. “We zijn dan ook enorm blij dat provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat het initiatief genomen hebben voor dit project. Het moet tot een aanzienlijke verbetering van de doorstroming en een vermindering van het aantal ongevallen leiden,” aldus de wethouder.

De N59 is een veel gebruikte route en belangrijk voor de bereikbaarheid van Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland. Rijkswaterstaat, de provincies Zuid-Holland en Zeeland, en gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland werken als samenwerkingspartners aan de verkeersveiligheid, doorstroming en duurzaamheid op de N59. De werkzaamheden aan de N59 zijn tegelijk gepland met de afsluiting van de Heinenoordtunnel (afsluiting tot 1 september 05.00 uur), omdat hierdoor minder verkeer te verwachten viel op de N59.

Bron: Provincie Zuid-Holland 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen