Ringstraat in Sommelsdijk gaat op de schop

Foto: Google Streetview

De Ringstraat in Sommelsdijk gaat de komende tijd op de schop. Er gaan een hoop dingen veranderen in de straat.

In 2015 is er al een poging gedaan de straat en omgeving aan te pakken. Dat heeft toen tot behoorlijke commotie geleid in verband met de kastanjebomen. Deze zijn ziek, maar inwoners gaven aan deze toch te willen behouden. Door de werkzaamheden zouden de bomen waarschijnlijk onherstelbaar beschadigen. Er is toen besloten het onderhoud uit te stellen.

Nu is het echter zover. In 2021 is een enquête uitgezet onder inwoners. Daarin is gevraagd of inwoners instemden met de plannen om de omgeving aan te pakken. Een meerderheid gaf aan hiermee in te stemmen.

Werkzaamheden

De werkzaamheden gaan verder dan alleen de Ringstraat. Ook de Violierstraat, Hofstraat, Hofplein, Tuinstraat en Polderstraat worden aangepakt. Die werkzaamheden beginnen vanaf maandag 30 januari. Zo wordt er gewerkt aan de riolering, nutsvoorzieningen, de fundering van de straat, bestrating, straatmeubilair en groen. Verder worden de bomen dus gekapt en daarvoor komen nieuwe bomen in de plaats. En de straat wordt éénrichtingsverkeer. De definitieve rijdrichting wordt nog uitgezocht.

Cookieinstellingen