Online campagne tegen kindermishandeling gestart

Foto: Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay

Op maandag 18 oktober lanceert de overheid een nieuwe online preventiecampagne. Deze campagne moet aandacht vestigen op huiselijk geweldig tegen kinderen en jongeren.

De campagne ‘Time-out’ is ontwikkeld door Veilig Thuis, de Kindertelefoon en het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ van het ministerie van VWS. “Het is niet te accepteren dat één op de vijf jongeren te maken heeft met huiselijk geweld,” zegt staatssecretaris Paul Blokhuis. “Thuis moet het veilig zijn voor iedereen die daar woont. Deze Time-out campagne roept mensen op om erover te praten. Dat is vaak namelijk een eerste stap. Dat praten kan bijvoorbeeld met Veilig Thuis of de Kindertelefoon.”

Time-out als het niet meer gaat

De Time-out campagne wil jongeren én hun ouders attenderen op herkenbare situaties. Voor de jongeren is dat het niet meer naar huis durven. En voor de ouders is dat het geval als ze alleen nog maar kunnen schreeuwen. De Time-out staat er in alle gevallen symbool voor dat het zo niet langer door kan gaan.

De boodschap is dan ook een stapje terug te nemen en er met iemand over te praten. Vraag om hulp of advies bij instanties. Want door in gesprek te gaan, kan vaak samen worden gekeken wat de beste aanpak is.

Kinderen weten vaak niet wat ze kunnen doen

Hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling komt vaak pas te laat op gang. Er komt vaak pas hulp als de situatie is geëscaleerd. Schaamte bij alle betrokkenen staat vaak in de weg van het gesprek over een thuissituatie die uit de hand dreigt te lopen. Dit geldt voor zowel de slachtoffers als voor de mensen die het geweld gebruiken.

Kinderen weten doorgaans niet waar de grens ligt. Ze weten ook niet wat ze kunnen doen om op een veilige manier hulp te krijgen. En als ze dat wel weten, zijn ze vaak te bang voor de gevolgen. Ze vinden het moeilijk om erover te praten en zijn vaak loyaal aan de ouders van wie ze houden. De campagne roept jongeren op om tocht het gesprek te openen. Want erover praten is vaak de eerste stap.

Eén op de vijf jongeren is slachtoffer

De Kindertelefoon en Veilig Thuis krijgen steeds meer adviesvragen, telefoontjes en chatgesprekken. Dat is dan ook precies de aanleiding voor de campagne. De afgelopen coronaperiode heeft laten zien dat spanningen thuis kunnen oplopen. Het kan dan helpen om een pas op de plaats te doen als het te heftig wordt. Praat met iemand over de situatie en vraag advies over wat je kunt doen.

In 2020 gaf 20 procent van de Nederlandse jongeren aan dat ze in de 12 maanden ervoor slachtoffer waren van huiselijk geweld. Het gaat hierbij om jongeren van tussen de 16 en 24 jaar. Jonge vrouwen hebben daar vaker mee te maken dan jonge mannen. Bij 12 procent van de jongeren ging het zelfs om structureel huiselijk geweld. Maandelijks, wekelijks of zelfs (bijna) dagelijks liep het uit de hand.

Dat blijkt uit een analyse door het CBS over jongeren. Deze gegevens zijn in maart en april 2020 verzameld.

Social media campagne

De campagne start op maandag 18 oktober en loopt tot zondag 12 december. Deze wordt gefinancierd vanuit het steunpakket Jeugd. Op sociale media worden korte herkenbare situaties getoond in filmpjes. Deze hebben allemaal dezelfde boodschap: Als je niet weet met wie je over thuis kunt praten… Als je niet naar huis durft of bang bent voor het geschreeuw… Time-out! Praat erover en vraag om advies.

Ook ouders met kinderen worden aangesproken in de campagne. De boodschap voor de ouders is: Als schelden thuis normaal wordt… Als er geen einde aan de ruzies komt… Time-out! Praat erover en vraag advies.

De campagnefilmpjes worden verspreid via de Kindertelefoon, regionale netwerken van Veilig Thuis en het ministerie van VWS. Zo is er een brede en landelijke aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.