Ongevraagd bellen is nu niet meer toegestaan

Foto: Afbeelding van Gundula Vogel via Pixabay

Het leven van velen is deze week aanzienlijk verbeterd. Vanaf 1 juli zijn de wettelijke regels voor telemarketing namelijk gewijzigd.

Een bedrijf, organisatie of goed doel mag niet meer ongevraagd bellen. Dat geldt voor telefoontjes naar consumenten én ondernemers zonder rechtspersoonlijkheid. Denk aan een eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap en commanditaire vennootschap.

Sommigen werden soms wel meerdere keren per week gebeld over een nieuw product, abonnement of dienst.

Klantenrelatie

Als er al sprake is van een klantenrelatie, dan is er een uitzondering voor een telefoontje. Maximaal 3 jaar na de koop of afloop van het contract mag er nog gebeld worden voor soortgelijke producten of diensten. Een klantrelatie ontstaat wanneer je een product of dienst afneemt en daarbij een telefoonnummer achterlaat.

In het geval van goede doelen ontstaat een klantrelatie wanneer je een donatie doet. Dit kan ook worden opgebouwd tijdens een manifestatie of als je vrijwilligerswerk voor hen doet.

Maximaal drie jaar

Die drie jaar heeft de sector aan zichzelf opgelegd. Staatssecretaris Mona Keijzer heeft echter de mogelijkheid om alsnog een wettelijke term hiervoor te bepalen. Dit doet ze echter alleen als de zelfregulering niet goed werkt of de irritatie nauwelijks afneemt.

“Goed nieuws voor de consument dat deze wetswijziging nu echt gaat gelden. Ongewenste telefoontjes vormen een grote irritatie,” zegt Keijzer. “Daarom zal de handhaving vanuit de toezichthouder scherp zijn. Ik hou bovendien de komende tijd een vinger aan de pols.” Bij dat laatste doelt ze op bovengenoemde termijn van 3 jaar.

Toestemming om wel te bellen

Bedrijven kunnen nog wel bellen als een consument legitieme toestemming heeft gegeven. Deze toestemming mag niet onder druk verkregen worden. Zo is het gebruik van voor-aangevinkte vakjes in formulieren niet toegestaan. Ook moet het net zo makkelijk zijn om de toestemming weer in te trekken.

Iemand kan nog altijd ieder moment gebruik maken van het recht van verzet. Dat betekent dat de persoon aangeeft niet meer gebeld te willen worden. Dit geldt ook als er een klantrelatie is of eerder toestemming is gegeven.

Het is daarnaast ook verboden om met een anoniem nummer te bellen voor telemarketingdoeleinden.

Intensief toezicht

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is toezichthouder op naleving van de nieuwe regels. Iedereen kan een overtreding van de regels melden bij ACM ConsuWijzer. In het geval van handhaving heeft de bellende partij bewijslast. Deze partij moet bewijzen dat er is gebeld op grond van toestemming of klantrelatie. Ook moeten ze bewijzen dat er geen sprake is van het gebruik van het recht van verzet.

Indien de bellende partij dit niet voldoende kan bewijzen, is deze in overtreding. De ACM kan dan handhaven én boetes opleggen.