Inspectierapporten horeca stapsgewijs openbaar online

Foto: de volgende tekst gebruiken: Afbeelding van Free-Photos via Pixabay

Op dinsdag 1 september is er iets veranderd in de openbaarmaking van inspectieresultaten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Door Hedwig Heeren

Zij hebben nu de mogelijkheid om de resultaten sneller en gedetailleerder naar buiten te brengen. Zo zullen bijvoorbeeld de inspectieresultaten van alle horeca stapsgewijs zichtbaar worden. En de sector is daar niet blij mee.

Onderzoeksresultaten

De afgelopen jaren zijn al van verschillende productonderzoeken de resultaten openbaar gemaakt. Denk aan opblaasbare zwembandjes, hooverboards en ontbijtgranen. Ook voor sommige bedrijven in de vier grote steden waren de resultaten opbaar. Denk aan indoor speelhallen, visverwerkende bedrijven en horecagelegenheden.

De inwerkingtreding van het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet biedt een andere juridische grondslag voor de publicaties.

Goeree-Overflakkee

En de NVWA heeft ook Goeree-Overflakkee gevonden. Met de zoekterm ‘Goeree-Overflakkee’ komt er niets naar boven. Maar als je per dorp gaat kijken, verschijnen er wel een aantal bedrijven met een beoordeling. Die beoordelingen gaan van ‘voldoet’ tot ‘geen recente gegevens

Bruinvis B.V. in Goedereede heeft als beoordeling ‘Voldoet’. Dit geldt ook voor ’t Majoortje in Middelharnis en Bioriginal Europe/Asia B.V. in Den Bommel. Ook een aantal bedrijven in Stellendam kregen deze beoordeling:

  • Ticasa B.V.
  • Nederlof’s Vishandel B.V.
  • Visafslag Stellendam B.V.
  • Poisson & Cuisine – Fresh Quality Fish B.V.

De Zeemeeuw in Stellendam heeft geen recente gegevens in het systeem staan. Ook bij de Snackkar in Sommelsdijk en Snackbar Tekten in Ooltgensplaat is dat het geval.

Geen zienswijzen meer

Wat ook anders is, is dat de zienswijze vervalt. Die kon de ondernemer indienen als reactie op het openbaar maken van de resultaten. De publicatie van de resultaten kan daarom al na twee weken plaatsvinden.

Bezwaar en beroep blijven nog wel steeds mogelijk. De NVWA gebruikt de actieve openbaarmaking als één van de handhavingsinstrumenten. Meer transparantie leidt tot het beter naleven van wetten en regels door de bedrijven. Dat is in ieder geval de verwachting. “Maar ook ondernemers en consumenten hebben voordeel van actieve openbaarmaking. Zij kunnen met de inspectieresultaten betere keuzes maken.”

Gespecialiseerd bureau inzetten

Ondernemers beschikken zo bijvoorbeeld over meer informatie over hun toeleveranciers. En consumenten kunnen zien hoe de NVWA oordeelt over horecagelegenheden en consumentenproducten.

Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor het voedselveilig werken in het bedrijf. Ze kunnen daar wel echter hulp bij inroepen in de vorm van een privaat controlebureau. Dat helpt bij het opzetten van een controlesysteem. Ze zijn echter geen vervanging voor het toezicht van de NVWA. Maar als een controlebureau is ingeschakeld en de voedselveiligheid van een bedrijf is aantoonbaar geborgd, dan past de NVWA haar toezicht aan.

Aangepaste inspecties

Een bedrijf kan een zogenoemde POC-locatie worden. Dat kan echter alleen als wordt voldaan aan de voorwaarden voor het invoeren van een controlesysteem. Ook moet het controlebureau het bedrijf hebben aangemeld bij de NVWA. Een inspecteur kan dan alleen nog langskomen naar aanleiding van een melding. Een steekproef kan ook, in het kader van een toets op het controlesysteem zelf.

Zogenoemde POC-locaties krijgen bij openbaarmakingen automatisch het oordeel ‘Voldoet’. Heel veel horecazaken die al wel op de lijst staan moeten het nu nog doen met ‘Geen recente gegevens’.