Nieuwe bankjes langs fietsroute Volkerak

Foto: Water Natuurlijk

Al tijden was er vraag naar bankjes op de fietsroute langs het Volkerak. De stichting Water Natuurlijk legde daarom de vraag neer bij het Waterschap Hollandse Delta.

Het verzoek werd met een positief advies neergelegd bij het college van dijkgraaf en heemraden. De vraag werd echter afgewezen. Er moest namelijk eerst een nieuw groenbeleid worden vastgesteld. En dus nam Water Natuurlijk het heft in eigen handen.

En zo werden er op donderdag 13 augustus bankjes geplaatst langs de fietsroute.

Verzoeken

Het gaat om een fietsroute over de buitendijk. Je hebt er prachtig uitzicht over het water, de scheepvaart en de natuur langs het Volkerak. Enkele rustpunten zouden de belevingswaarde van het landschap vergroten. En zo kreeg Natuurlijk Water het afgelopen voorjaar de volgende vraag.

“Wij fietsen iedere week enkele malen langs het Volkerak, vanaf Den Bommel, via Sluishaven naar Oude-Tonge en weer terug. Nu verbazen wij ons erover dat er op dat lange traject geen bankjes staan. Een plek waar je eens even wat uit kan rusten en tevens kan genieten van het mooie uitzicht. Met name voor de wat oudere mensen. Vandaar mijn vraag: is het financieel mogelijk om enkele bankjes te plaatsen langs het fietspad, of onder de dijk? Om eens uit te kunnen rusten van de bijna dertig kilometer die wij en andere mensen fietsen op dit traject. Ik weet zeker dat u hiermee heel veel mensen een plezier mee zult doen!”

Al snel bleek dat zij niet de enige waren met deze vraag. Meer mensen in de buurt hadden zich al ingezet om bankjes neer te (laten) zetten.

Hollandse Delta

De dijk langs het Volkerak is in handen van het Waterschap Hollandse Delta. Dat geldt ook voor het fietspad. Het waterschap beheert in totaal zo’n 300 kilometer aan fietspaden. Daarbij gaat het vaak om toeristische fietsroutes.

De zorg voor toeristische voorzieningen is echter geen kerntaak van het waterschap. Ze zorgen vooral voor de veiligheid van dijken, droge voeten en veilige wegen

Bankjes

Water Natuurlijk heeft daarom zelf een aantal bankjes geplaatst. Deze zijn inmiddels ook al opgenomen in de routeplanner van de fietsersbond.