‘Wetsvoorstel voor seksuele misdrijven is te vaag’

Foto: Pixabay; JAEL

Het wetsvoorstel om seksuele intimidatie strafbaar te stellen moet duidelijker. Dat geldt ook voor seks tegen iemands wil.

Het voorstel is te vaag en geeft valse hoop. Niet alleen voor de slachtoffers, maar ook aan de samenleving als geheel. Dat vindt de Raad voor de Rechtsspraak.

Verbod op taakstraffen

Er ligt ook een voorstel klaar voor een verbod op taakstraffen voor plegers van seksueel misbruik. Maar daar ziet de raad niets in. “Dat ontneemt rechters de mogelijkheid tot maatwerk. De rechter zou daarin niet beknot moeten worden. Vooral niet als het gaat om jeugdige daders.”

Moderniseren

Minister Grapperhaus wil met het wetsvoorstel de strafwetgeving rond seksuele misdrijven moderniseren. De raad onderschrijft het belang van zo’n aanpassing. “Maar aan de rechter en de samenleving wordt in dit wetsontwerp nog weinig houvast geboden over wat nu precies de ondergrens is van strafbaar handelen bij seksuele misdrijven.”

De raad vindt het belangrijk dat mensen beseffen “dat het strafrecht geen medicijn is voor al het ongewenste seksuele gedrag”.