Veel huishoudens hebben te weinig reserves

Foto: Afbeelding van ptra via Pixabay

De corona-crisis zorgt bij veel mensen voor minder inkomsten. En veel huishoudens hebben niet genoeg financiële reserves om dat aan te kunnen.

Volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft ruim 20 procent van de huishoudens minder dan 2500 euro opzij staan. Daarentegen heeft 3 tot 4 procent van de huishoudens meer dan 250.000 euro tot zijn beschikking.

Hard geraakt

Met name jongeren, flexwerkers en zelfstandigen zijn kwetsbaar in crisistijd, benadruk AFM. Huishoudens zijn doorgaans iets meer dan de helft van hun inkomen kwijt aan vaste lasten. Bij eenoudergezinnen, huishoudens met een kostwinner jonger dan 35 jaar, lage-inkomensgroepen en flexwerkers loopt dat op van twee derde tot driekwart van het inkomen.

Risico’s

De AFM wijst op een drietal risico’s waar vooral jongeren en flexwerkers tegenaan lopen. Deze groep heeft al een grotere kans op werkeloosheid en ze hebben relatief hoge vaste lasten. Maar daarnaast heeft deze groep ook amper geld achter de hand om op terug te kunnen vallen.

Zelfstandige ondernemers hebben over het algemeen hogere buffers. Maar met het verlies van opdrachtgevers is de inkomensterugval tot bijstandsniveau veel ingrijpender.

Kostenbesparing

Overheidsingrijpen biedt maar tijdelijke hulp, zo klinkt het. Vroeg of laat zal de recessie zich laten voelen op de arbeidsmarkt. Het zal dan aankomen op de financiële weerbaarheid van huishoudens, aldus de toezichthouder. Het bieden van een betaalpauze of andere regeling lost volgens AFM niets op. Het zou op de lange termijn soms zelfs voor financiële problemen kunnen zorgen.

Huishoudens zouden als kostenbesparing kunnen kiezen voor het opzeggen van verzekeringen. En zelfstandigen zouden hun pensioeninleg kunnen verlagen. Verder bestaat het risico dat bestaande kredietlijnen opdrogen. Dit kan komen door onder andere de strengere regels. Daardoor wenden huishoudens zich mogelijk tot illegale of niet-gereguleerde ‘kredieten’.