Nashville verklaring zorgt voor veel ophef in Nederland

Foto: Sam Fish

Het kan je bíjna niet ontgaan zijn, maar het afgelopen weekend is er veel ophef ontstaan over de ondertekening van de Nashville verklaring. Een document waarmee honderden reformatorische en evangelische predikanten en voorgangers zich keren tegen homoseksualiteit.

Door Sam Fish

Het is in principe niets nieuws onder de zon. Het is al jaren duidelijk dat er nog steeds een grote groep mensen is die vinden dat de LHBTI+-gemeenschap onnatuurlijk is en verboden zou moeten zijn. Volgens sommigen is het zelfs een ziekte die te genezen is of een keuze. Toch is de ondertekening van de verklaring een klap in het gezicht en staat het echt zwart op wit wie er tegen mensen is. Want dat is het. Transgenders, homo’s, lesbiënnes, biseksuelen, noem het maar op. Het zijn allemaal mensen. En liefde is liefde, zou je zeggen.

Hoe mooi zou het dan zijn dat we op Flakkee zouden kunnen zeggen dat hier op het eiland niet getekend is voor de Nashville verklaring. Helaas kunnen we dat niet zeggen. Namen noemen is niet nodig, maar uit onderzoek is gebleken dat er toch meer dan tien predikanten zijn die de verklaring hebben ondertekend. Over de gemeenteraadsleden is op dit moment nog niets bekend.

Gay op Flakkee
LHBT-belangenorganisatie Stichting Gay op Flakkee liet zondagavond 6 januari van zich horen op Facebook. Op hun pagina schrijven ze het volgende:

Op de vooravond van de nieuwjaarsborrel van Stichting Gay op Flakkee hebben ook wij gelezen over de Nederlandse vertaling van de Nashville Verklaring, en de ondertekening hiervan door predikanten en andere voormannen van Christelijke Organisaties. Ook al lijkt de tekst zeer duidelijk, staat onze stichting er niet om bekend om overhaaste conclusies te trekken of reacties te geven. We zijn het aan onze achterban verplicht om openingen voor gesprek te vinden en te behouden. Maar waar nodig zullen wij het ook niet nalaten om stelling te nemen.
Onze nieuwjaarsboodschap stond en staat in het teken van ontmoeten, vooruitgang, doorzetten en naastenliefde. Namens het bestuur van Stichting Gay op Flakkee, heel graag tot morgen.

De nieuwjaarsborrel vindt plaats op maandagavond 7 januari van 19.30 tot 21.30 uur in het Jongeren Activiteiten Centrum aan de Molenweg 28 in Middelharnis. Iedereen is daar van harte welkom om te proosten op het nieuwe jaar.

Van der Staaij
Het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar de mogelijke strafbaarheid van de Nashville Verklaring. Hoe lang het gaat duren is niet bekend, tot die tijd nemen veel mensen het heft in eigen hand en doen ze aangifte bij het College van de Rechten van de Mens. En hoewel er 250 handtekeningen zijn gezet krijgt vooral Van der Staaij de volle laag, mede doordat hij heeft laten weten volledig achter de verklaring te blijven staan. “De SGP heeft er nooit een geheim van gemaakt te staan voor de Bijbelse noties over huwelijk, gezin en seksualiteit. In lijn daarmee heb ik aangegeven dat ik me kan vinden in de strekking van de Nashvilleverklaring,” zo heeft de partij laten weten.

Onder andere Amsterdam Pride ambassadrice Francis van Broekhuizen heeft aangifte gedaan tegen de partijleider. “Dat hele pamflet is een oproep van toch weer discrimineren van LHBTI’ers”, zegt ze tegen NPO Radio 4. “Ik voelde mij echt gekwetst en heel verdrietig. Je gaat terug in de tijd. Als ambassadeur van de Pride heb ik hiermee een signaal willen afgeven.”

Nashville verklaring
De Nashville verklaring is een document dat jaren geleden is ontstaan in Amerika en wat onlangs vertaald is naar het Nederlands. De verklaring bestaat uit zestien artikelen waar 250 mensen hun handtekeningen onder hebben gezet als teken dat ze er voor de volle honderd procent achter staan. “Jezus heeft gezegd dat Hij is gekomen opdat wij het leven mogen hebben en dat in overvloedige mate. Hij is op ons behoud gericht en niet op ons verderf. Het is om die reden dat wij de volgende betuigingen en ontkenningen aanbieden, in de hoop dat wij hiermee de kerk van Christus dienen en hiermee openlijk getuigenis afleggen van de goede doeleinden die God heeft met de menselijke seksualiteit en die Hij in Zijn Woord  heeft geopenbaard,” staat er in het document. Het volledige document lezen? Dat kan op de website van de Nashville Verklaring.

Reacties