Twee oud-bestuursleden benoemd tot ereleden

Foto: Wim Grinwis

De jaarvergadering van het Christelijk Ouddorp Mannenkoor was er niet zomaar een. Twee oud-bestuursleden werden benoemd tot erelid van de vereniging.

Ze kregen deze benoeming niet zomaar. Het gaat hier om de heren Aren Groenendijk en Ruud Ceelen. Ze hebben jarenlang bijzondere verdiensten verricht voor het koor. Beiden waren in 2005 betrokken bij de oprichting van het koor. Ze kunnen daarmee terugkijken op een lange staat van dienst.

Vanwege de gezondheid hebben beide heren aan moeten geven dat het niet meer lukt om actief deel te nemen aan het koor.

Een bijzondere jaarvergadering

Tijdens de jaarvergadering somde voorzitter Peter Grinwis diverse wapenfeiten van de mannen op. Zo was meneer Ceelen vanaf de oprichting in mei 2005 tot april 2008 secretaris. “Alle officiële stukken die bij de oprichting en start kwamen uit de pen van Ruud Ceelen. Denk aan de inschrijving bij de KVK en het arbeidscontract en de verzekering van de dirigent. Maar ook het opstellen van de statuten en het huishoudelijk regelement. Bankzaken, contributie en de huur, het was allemaal Ruud Ceelen.”

Een koor kan niet draaien zonder financiën. Vanaf het begin was de heer Groenendijk de man die zorgde dat de financiën op orde waren. Als penningmeester was hij van 2005 tot en met maart 2016 betrokken bij het koor. Aren heeft veel voor het koor mogen betekenen. Naast fanatiek zanger was hij altijd present bij de repetities en uitvoeringen. Als penningmeester zag hij het ook als taak om mee te helpen de kas te vullen. Gememoreerd werden de verkopingen op de Visserijdag en de oliebollenactie die het koor elk jaar op touw zet.

“Mede door jou inzet kon de contributie relatief laag blijven,” aldus de voorzitter van het koor. Beiden ontvingen naast een oorkonde een mooie buitenplant en een cadeaubon.

Nieuw bestuurslid

Krijn Tanis nam deze avond afscheid als bestuurslid. De afgelopen zes jaar heeft hij zich actief ingezet voor het koor. In zijn plaats werd gekozen Joost Blaak. Het koor komt doorgaans op maandag om de veertiendagen bij elkaar om te repeteren. Mannen die interesse hebben kunnen zich zeker melden. Kijk voor meer informatie over het koor op hun website.

Cookieinstellingen