Grondtransacties Noordrand ondertekend

Foto: Sam Fish

Maandag 18 december ondertekenden drie agrariërs uit het deelgebied Eerste en Tweede Bekading in Sommelsdijk en wethouder Daan Markwat van de gemeente Goeree-Overflakkee (ver)koop- en ruilovereenkomsten voor het project Noordrand.

De gemeente kocht voormalige BBL-gronden (Bureau Beheer Landbouwgronden) van de provincie en ruilde deze vervolgens met de agrariërs ten behoeve van locatieontwikkeling van de Eerste Bekading. Deze transacties dragen bij aan de gebiedsontwikkeling Noordrand, gelegen tussen Middelharnis en Stellendam. Hiermee worden de ambities voor dit gebied mogelijk gemaakt zoals; efficiëntere bedrijfsvoering in de landbouw, aanleg van nieuwe natuur met wandel- fiets- en vaarroutes en innovatieve woningbouw.

De ontwikkeling van de Noordrand van Goeree-Overflakkee aan het Haringvliet bestaat uit een land-waterovergang met ruimte voor natuur, recreatie, wonen, landbouw en het opwekken van windenergie. Op 17 maart 2016 tekenden de gemeente Goeree-Overflakkee, de provincie Zuid-Holland, Natuurmonumenten en het Wereld Natuur Fonds de officiële startovereenkomst van dit project. In 2016 sloot de gemeente met de provincie een vaststellingsovereenkomst voor de aankoop van ruim 475 hectare voormalige BBL-gronden. De gemeente verkoopt deze gronden weer door aan partijen om haar ambities op het gebied van natuur, wind, wonen, agrarische structuurversterking en recreatie te realiseren. Vorig jaar vonden de eerste grondtransacties al plaats in de Zuiderdiep- en Halspolder bij Stellendam. Begin december van dit jaar was de daarnaast gelegen Kraaijenissepolder aan de beurt, waarna de eerste percelen van de polders Eerste en Tweede Bekading bij Sommelsdijk volgden op 18 december.

LEES OOK: Informatie over zorg en welzijn nu makkelijker te vinden

Ondertekening grondtransacties Eerste en Tweede Bekading in Sommelsdijk
Wethouder Daan Markwat en de heren A. Boer, T.J. Boer en A. Baars zetten op 18 december hun handtekeningen onder de grondovereenkomsten. “Ik ben er trots op dat er zoveel ambities voor de Noordrand samenvallen in deze grondtransacties voor de Eerste Bekading. Denk bijvoorbeeld aan agrarische structuurversterking, recreatieve verbindingen, veel nieuwe toegankelijke natuur en een duurzaam woonconcept. Door de kansen en mogelijkheden van al deze ambities te benutten, ontstaat er een positieve balans voor alle betrokkenen en een sterk totaalconcept!”.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carolien Kranse, planeconoom, via het algemene telefoonnummer 14 0187 of per e-mail: [email protected].

Reacties