PvdA is er voor de bewoners

Foto: PR PvdA Goeree-Overflakkee

Pvda: “De gemeente moet zijn deuren open zetten: dienstbaar en transparant.”

De PvdA is volgens lijsttrekker Jaap Willem Eijkenduijn klaar om verantwoordelijkheid te nemen: “Het belangrijkste vind ik dat iedereen van zijn stemrecht gebruik gaat maken. Zo ontstaat er een gemeenteraad met maximaal draagvlak op het hele eiland.” In maart 2018 gaat de PvdA op pad onder het motto: “Pvda, voor een ander Goeree-Overflakkee”. Lijsttrekker Eijkenduijn: “De Pvda heeft 5 jaar lang constructief oppositie gevoerd en actief meegedacht over de opgaven waar dit eiland voor staat. We hebben daarbij steeds gehamerd op een cultuuromslag: Werk samen met je inwoners en bedrijven. Want een gemeentebestuur met de rug naar bewoners past niet bij de PvdA en niet bij Goeree-Overflakkee!”

De PvdA leden op Goeree-Overflakkee stelden een evenwichtige kandidatenlijst vast: Ervaring en deskundigheid voeren de boventoon.

Oud Wethouder Sociale Zaken Petra ’t Hoen is, naast Jaap Willem, een prominent kandidaat op de lijst. Voor veel eilanders een goede bekende en de laatste jaren in de gemeenteraad heel actief in de sociale sector. “De zorgtaken kwamen in 2015 naar de gemeente. Dat is een grote opgave voor ons maar biedt mogelijkheden om met maatwerk en precisie de zorg beter af te stemmen op wat onze inwoners nodig hebben,” vindt Petra. “Jammer dat onze gemeente de afgelopen periode daar kansen liet liggen.”

LEES OOK: Gewijzigde afvalinzameling op Flakkee door feestdagen

Petra plaatst kanttekeningen bij de huidige ouderenzorg: “Gelukkig hebben onze collega’s in Den Haag bezuinigingen op de wijkzorg weten af te wenden, maar ook onze gemeente heeft een taak in de huishoudelijke hulp. Daar is de afgelopen jaren veel te veel geknepen zodat het werk afgeraffeld moet worden. Volgens ons is er in het budget ruimte om ook eens een kopje koffie te kunnen drinken en bij te kletsen. Zo komen ouderen, die veel binnen zitten, toch onder de mensen.” Zeker op het overzichtelijke eiland kan volgens Petra met kortere lijnen en minder vergaderen de menselijke maat weer teruggebracht worden in de zorg.

Ook de Stellendamse Cees Grinwis, met zijn grote ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening,  staat hoog op de lijst. Net als Peter Keuker, de huidige fractiespecialist gemeentelijke accommodaties en onderwijs. Hun kennis en ervaring zal van pas komen. Nieuw is Janneke Padmos, bekend met vrijwilligerswerk op het terrein van de zorg. Voor mensen uit oostelijk Flakkee is Frans Daalmeijer een oude bekende. Hij maakte eerder deel uit van de gemeenteraad en is actief binnen de vakbond.

Voor de complete lijst gaat u naar de website https://goereeoverflakkee.pvda.nl/. Daar is tevens te vinden hoe u met de kandidaat gemeenteraadsleden in contact kunt komen.

Reacties